Modul Uređaji

Print Friendly and PDF

Modul Uređaji nalazi se u glavnom izborniku. Omogućuje dodavanje, upravljanje i brisanje uređaja, kamera i perifernih uređaja u sustavu.

Pogledajmo od čega se sastoji:

 

Modul_Ure_aji.jpg

 

1) Tablica Upravitelj uređaja s pregledom popisa uređaja.
2) Kućice s lijeve strane služe kako bi označili uređaj  radi obavljanja pojedine funkcije (recimo, uređivanja ili brisanja) iz alatne trake. Možete ih odabrati pojedinačno, po nekoliko ili sve odjednom (ako kliknete kućicu lijevo uz Naziv).
3) Filteri za sužavanje prikaza podataka.
4) Kartice za prikaz različitih vrsta uređaja:

  • Kontroleri
  • Periferije
  • Kamere.

5) Alatna traka - ovdje ćete naći alate pomoću kojih tablicu možete izvesti u Excel, mijenjati postavke kontrolera, obrisati uređaj, urediti postavke tablice, pretražiti uređaje i dodati novi uređaj.

Na radnoj površini bit će prikazana tablica uređaja prilagođena kartici koju ste odabrali.

Filtriranje i pretraživanje uređaja moguće je obaviti korištenjem alata Traži u alatnoj traci i filtera u bočnom panelu lijevo.

Pogledajmo standardne elemente modula Uređaji:

 

Modul_Ure_aji_-_tablica.jpg

 

1) Tablica s pregledom popisa uređaja.
2) Kućice s lijeve strane služe kako bi označili uređaj  radi obavljanja pojedine funkcije (recimo, uređivanja ili brisanja) iz alatne trake. Možete ih odabrati pojedinačno, po nekoliko ili sve odjednom (ako kliknete kućicu lijevo uz Naziv).
3) Filteri za sužavanje prikaza podataka.
4) Kartice za prikaz različitih vrsta uređaja.
5) Alatna traka - ovdje ćete naći alate pomoću kojih tablicu možete izvesti u Excel, mijenjati postavke kontrolera, obrisati uređaj, urediti postavke tablice, pretražiti uređaje i dodati novi uređaj. 
6) Statusna traka - prikazuje aktualnu inačicu aplikacije Supracontrol Enterprise.

 

Pogledajmo također što je prikazano u tablici.

 

Naziv stupca Opis
STATUS Prikaz statusa uređaja u mreži (OFFLINE - uređaj nije u mreži ili ONLINE  - uređaj je u mreži).
VEZA

Prikaz vrste veze kojom je uređaj povezan u mrežu.

2.jpg - Ethernet komunikacija

3.jpg - GPRS komunikacija

BUS

Prikaz broja spojenih BUS uređaja. Kliknete li prikazani broj otvorit će se popis svih BUS uređaja.

TIP

Prikaz tipa spojenih uređaja.

NAZIV

Prikaz naziva uređaja. Kliknete li narančastu strjelicu promijenit ćete redoslijed prikaza (od A do Z i obrnuto).

LOKACIJA Prikaz lokacije uređaja.
SERIJSKI BROJ

Prikaz serijskog broja uređaja.

MAC adresa

Prikaz MAC adrese uređaja.

IP adresa

Prikaz IP adrese uređaja.

 

 

 

 

    Application version:
  • 2.4.4
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev