Print Friendly and PDF

Modul uređaji

Modul Uređaji (eng. Devices) nalazi se u glavnom izborniku, a omogućuje dodavanje, upravljanje i brisanje uređaja, kamera i perifernih uređaja u sustavu. Na radnoj površini nalazi se tablica sa prikazanim podacima o trenutno izabranom tipu uređaja. Osnovno filtriranje prema tipu uređaja nalazi se na alatnoj traci (Controllers, BUS, Peripheral i Cameras) dok je dodatno filtriranje i pretraživanje moguće putem alata Search na alatnoj traci te filtera na bočnom panelu.

 

1.png

 

Na alatnoj traci nalaze se sljedeći alati (s lijeva na desno):

Controllers – pritiskom na tipku, u tablici na radnoj površini, prikazati će se podaci o svim kontrolerima u sustavu
BUS – pritiskom na tipku, u tablici na radnoj površini, prikazati će se podaci o svim BUS uređajima u
sustavu
Peripherals – pritiskom na tipku, u tablici na radnoj površini, prikazati će se podaci o svim perifernim
uređajima u sustavu
Cameras – pritiskom na tipku, u tablici na radnoj površini, prikazati će se podaci o svim kamerama u
sustavu
Locations – omogućava skupnu (engl. Bulk) promjenu lokacije uređaja, kamera, BUS uređaja ili
perifernih uređaja
Settings – otvara postavke izabranog uređaja, kamere, BUS uređaja ili perifernog uređaja
Delete – omogućava brisanje uređaja, kamera, BUS uređaja ili perifernih uređaja. Akciju Delete
moguće je koristiti na više odabranih uređaja odjednom.
Table Settings - omogućuje otvaranje postavki prikaza tablice sa opcijama izbora informacija koje
će se prikazivati u tablici, rasporeda kolona tablice te širine kolona
ADD – ovisno o tome da li ste pozicionirani na popisu kontrolera ili kamera, akcija omogućava
dodavanje novog kontrolera ili kamere.

 

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev