Modul preglednika događaja

Print Friendly and PDF

Preglednik događaja sadrži zapise o svim događajima u sustavu prikazane u tabelarnom obliku.

U zadanom pogledu događaji su poredani kronološkim slijedom od najnovijih prema starijim događajima. Uz vrijeme kreiranja dostupni su svi detalji događaja kao što su lokacija, tip alarma, naziv kontrolera, izmjerene vrijednosti senzora, statusi detektora, imena pristupnika i drugi.

Događaje je moguće pretraživati sa alatom Traži i filtrirati pomoću filtera dostupnih u bočnom panelu.

Tablicu je moguće prilagoditi potrebama svakog korisnika pomoću alata Postavke tablice koja se nalazi na alatnoj traci.

Kako bi korisnik neometano mogao pretraživati tablicu događaja osvježavanje tablice se ne odvija
automatski već na tipku Osvježi događaje dostupnu na alatnoj traci.

 

1.jpg
 

Elementi preglednika događaja:

1. Tablica sa pregledom događaja
2. Filteri za filtriranje događaja
3. Alatna traka
4. Statusna traka

 

NAPOMENA: Svaki element preglednika događaja opisan je u zasebnom članku

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev