Modul preglednika događaja

Print Friendly and PDF

Preglednik događaja sadrži zapise o svim događajima u sustavu prikazane u tabelarnom obliku.

Događaji u zadanom pogledu poredani su kronološkim slijedom od najnovijih prema starijim događajima. Osim vremena kreiranja, dostupni su i svi ostali detalji događaja kao što su lokacija, tip alarma, naziv kontrolera, izmjerene vrijednosti senzora, statusi detektora, imena pristupnika i drugi.

Događaje je moguće pretraživati pomoću alata Traži, te filtrirati pomoću filtera dostupnih na bočnom panelu.

Pomoću alata Postavke tablice koji se nalazi na alatnoj traci, moguće je prilagoditi tablicu potrebama svakog korisnika.

Kako bi korisnik neometano mogao pretraživati tablicu događaja osvježavanje tablice ne odvija se automatski već pritiskom na tipku Osvježi  događaje koja je dostupna na alatnoj traci.

 

1.jpg
 

Elementi preglednika događaja:

1. Tablica sa pregledom događaja
2. Filteri za filtriranje događaja
3. Alatna traka
4. Statusna traka

 

NAPOMENA: Svaki element preglednika događaja opisan je u zasebnom članku

    Application version:
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev