Opis preglednika događaja

Preglednik događaja sadrži zapise o svim događajima u sustavu prikazane u tabelarnom obliku.

U zadanom pogledu događaji su poredani kronološkim slijedom od najnovijih prema starijim događajima. Uz vrijeme kreiranja dostupni su svi detalji događaja kao što su lokacija, tip alarma, naziv kontrolera, izmjerene vrijednosti senzora, statusi detektora, imena pristupnika i drugi.

Događaje je moguće pretraživati sa alatom „Search“ i filtrirati pomoću filtera dostupnih u bočnom panelu. Tablicu je moguće prilagoditi potrebama svakog korisnika pomoću alata „Table settings“ koja se nalazi na alatnoj traci.

op_enito2.jpg

 

Elementi preglednika događaja:

1. Tablica za pregledom događaja

2. Filteri za filtriranje događaja

3. Alatna traka

4. Statusna traka

Je li ovaj članak bio koristan?
0 ljudi od 0 je reklo da je ovo korisno
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev