Print Friendly and PDF

Opis preglednika događaja

Preglednik događaja sadrži zapise o svim događajima u sustavu prikazane u tabelarnom obliku.
U zadanom pogledu događaji su poredani kronološkim slijedom od najnovijih prema starijim događajima. Uz vrijeme kreiranja dostupni su svi detalji događaja kao što su lokacija, tip alarma, naziv kontrolera, izmjerene vrijednosti senzora, statusi detektora, imena pristupnika i drugi.
Događaje je moguće pretraživati sa alatom Search i filtrirati pomoću filtera dostupnih u bočnom panelu. Tablicu je moguće prilagoditi potrebama svakog korisnika pomoću alata Table settings koja se nalazi na alatnoj traci.

 

1.png
 

Elementi preglednika događaja:

1. Tablica sa pregledom događaja
2. Filteri za filtriranje događaja
3. Alatna traka
4. Statusna traka

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev