Modul kontrole pristupa

Modul Access control služi za upravljanje kontrolom pristupa Supracontrol sustava. Putem modula kontrole pristupa moguće je kreirati pristupnike, kreirati grupe pristupnika, dodjeljivati prava pristupa, upravljati statusima pristupnika te kreirati izvještaje.

Pristupnici su prikazani u tabelarnom pogledu unutar radne površine sa mogućnostima pretrage pomoću alata „Search“ i filtriranja pomoću filtera dostupnih u bočnom panelu. Tablicu je moguće prilagoditi potrebama svakog korisnika pomoću alata „Table settings“ koja se nalazi na alatnoj traci uz druge specifične alate za ovaj modul.

op_enito1.jpg

Elementi kontrole pristupa:

1. Tablica za popisom pristupnika

2. Filteri za filtriranje podataka

3. Alatna traka

4. Statusna traka

Je li ovaj članak bio koristan?
0 ljudi od 0 je reklo da je ovo korisno
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev