Modul kontrole pristupa

Print Friendly and PDF

Modulom Kontrola Pristupa upravlja se kontrolom pristupa Supracontrol sustava. Putem modula moguće je kreirati pristupnike sustavu, grupe pristupnika, dodijeliti određena prava pristupa, upravljati statusima pristupnika, te kreirati izvještaje.


Pristupnici su prikazani u tabelarnom pogledu unutar radne površine sa mogućnostima pretrage pomoću alata Traži i filtriranja pomoću filtera dostupnih u bočnom panelu. Tablicu je moguće prilagoditi potrebama svakog korisnika pomoću alata Postavke tablice koji se nalazi na alatnoj traci.

 

1.jpg

 

Elementi kontrole pristupa:

1. Tablica za popisom pristupnika
2. Filteri za filtriranje podataka
3. Alatna traka
4. Statusna traka

 

NAPOMENA: : Svaki element kontrole pristupa detaljno je opisan u zasebnom članku.

    Application version:
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev