Organizacijske jedinice

Print Friendly and PDF

Organizacijske jedinice omogućavaju selektivno ograničavanje nadzora nad lokacijama Supracontrol Enterprise sustava.

Pomoću organizacijskih jedinica moguće je definirati grupu korisnika aplikacije te im omogućiti nadzor samo nad određenim lokacijama odnosno nad dijelom Supracontrol infrastrukture.

Svaka organizacijska jedinica može biti povezana sa neograničenim brojem lokacija i neograničenim brojem korisnika.

 

1.jpg

 

1. Tablični prikaz kreiranih organizacijskih jedinica sa pripadajućima informacijama (naziv, broj korisnika, broj lokacija i opis)
2. Alatna traka sa alatima za manipulaciju podataka kreiranih organizacijskih jedinica:

Uredi - odaberite za uređivanje kreirane organizacijske jedinice (akcija je omogućena tek kad je selektiran postojeći raspored u tablici)
Obriši - odaberite za brisanje kreirane organizacijske jedinice (akcija je tek omogućena kada je selektiran postojeći raspored u tablici)
Postavke tablice - omogućuje otvaranje postavki prikaza tablice sa opcijama izbora informacija koje će se prikazivati u tablici, rasporeda kolona tablice te širine kolona. Za detaljnije upute pogledajte članak Korištenje tablica

Traži - omogućuje pretragu podataka prema zadanom pojmu
DODAJ - odaberite za Kreiranje organizacijske jedinice.

 

 

 

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev