Organizacijske jedinice

Business Units funkcionalnost omogućuje selektivno ograničavanje nadzora nad lokacijama Supracontrol Enterprise sustava. Pomoću Business Units-a moguće je definirati grupu korisnika aplikacije te im omogućiti nadzor samo nad određenim lokacijama odnosno nad dijelom Supracontrol infrastrukture. Svaki Business Units može biti povezan sa neograničenim brojem lokacija i neograničenim brojem korisnika.

 

1.png

 

1. Nakon prijave u Supracontrol Enterprise aplikaciju, potrebno je pritisnuti tipku Settings kako bi se u bočnom panelu prikazao modul Business Units. Tipka Settings koja služi za ulaz u postavke aplikacije nalazi se u glavnom izborniku.
2. Prikaz kreiranih Business Units-a omogućen je pritiskom na modul Bussines Units u bočnom panelu.
3. Na radnoj površini vidljiv je tablični prikaz kreiranih Business Units-a sa definiranim parametrima:

  • Name – Naziv organizacijske jedinice
  • Users - Broj korisnika za određenu organizacijsku jedinicu
  • Locations - Broj lokacija vezanih za određenu orgaizacijsku jedinicu
  • Description - Opis određene organizacijske jedinice

Selektiranje organizacijske jedinice moguće je označavanjem kvadrata pokraj naziva istog. Selekcija se manifestira pojavom kvačica unutar označenog kvadrata.

4. Na alatnoj traci nalaze se alati čija je svrha manipulacija novih ili postojećih Busniess Units-a:

5.jpg Alat za editiranje odabrane organizacijske jedinice.
6.jpgAlat za brisanje odabrane organizacijske jedinice.
7.jpg Alat koji omogućuje otvaranje prikaza tablice sa opcijama izbora informacija koje će se prikazivati u tablici, rasporeda kolona te širina kolona.
8.jpg Alat za dodavanje nove organizacijske jedinice.

 

 

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev