Poslovne jedinice

Print Friendly and PDF

Poslovne jedinice omogućuju selektivno ograničenje nadzora nad lokacijama Supracontrol Enterprise sustava.

Pomoću poslovnih jedinica moguće je definirati grupu korisnika aplikacije, te im omogućiti nadzor samo nad određenim lokacijama odnosno samo nad dijelom Supracontrol infrastrukture.

Svaka poslovna jedinica može biti povezana sa neograničenim brojem lokacija i neograničenim brojem korisnika.

 

1.jpg

 

1. Tablični prikaz kreiranih poslovnih jedinica sa pripadajućima informacijama (naziv, broj korisnika, broj lokacija i opis)
2. Alatna traka s alatima za manipulaciju podataka kreiranih poslovnih jedinica:

Uredi - odabrati za uređivanje kreirane poslovne jedinice (akcija je omogućena tek kada je selektirana postojeća poslovna jedinica u tablici)
Obriši - odabrati za brisanje kreirane poslovne jedinice (akcija je omogućena tek kada je selektirana postojeća poslovna jedinica u tablici)
Postavke tablice - omogućuje otvaranje postavki prikaza tablice sa opcijama izbora informacija koje će se prikazivati u tablici, rasporeda kolona tablice te širine kolona. Za detaljnije upute pogledajte članak Korištenje tablica

Traži - omogućuje pretragu podataka prema zadanom pojmu
DODAJ - odaberite za Kreiranje poslovne jedinice

 

 

 

    Application version:
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev