Print Friendly and PDF

Dodaj kontroler

Dodavanje kontrolera u Supracontrol Enterprise aplikaciju moguće ukoliko je kontroler spojen na mrežu.

U glavnom izborniku potrebno je odabrati modul Uređaji nakon čega se na radnoj površini prikazuje popis svih kontrolera dodanih u sustav.

Na altnoj traci modula Uređaji pritisnite tipku DODAJ nakon čega se otvara novi prozor za dodvanje kontrolera u aplikaciju.

 

1.jpg

 

1. Ključ uređaja - unesite ključ uređaja. Ključ uređaja označava jedinstveni broj kontrolera te nije moguće dodati kontroler u aplikaciju bez ključa
2. Ime - unesite ime kontrolera koje će biti vidljivo u aplikaciji
3. Lokacije - odaberite lokaciju kojoj želite pridružiti kontroler. Lokaciju je potrebno napraviti prije dodavanja kontroler.
4. Otkaži - odaberite za prekid radnje dodavanja kontrolera. Također je moguće pritisnuti ikonu za prekid radnje.
5. Spremi - tipka za spremanje. Kontroler je dodan u aplikaciju tek nakon spremljenih postavki
 

 

2.png

 

3. Potrebni je upisati Device key koji jednoznačno definira svaki kontroler te ga nije moguće duplicirati
4. Pritiskom na tipku Verify potrebno je obaviti provjeru Device key-a. Ukoliko je sve ispravno otvara se novi prozor

 

3.png

 

5. U polje Name upisati naziv kontrolera
6. u polje Loaction potrebno je odabrati pripdajuću lokaciju u sustavu
7. Spremiti promjene na tipku SAVE. Kontroler je dodan tek nakon spremljenih promjena

 

4.png

 

8. Kontroler je dodan u sustav. Vidljiv je na radnoj površini modula Uređaji

 

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev