Print Friendly and PDF

Dodavanje kontrolera

Dodavanje kontrolera u Supracontrol Enterprise aplikaciju moguće ukoliko je kontroler spojen na mrežu. U glavnom izborniku potrebno je odabrati modul Uređaji (eng. Devices) nakon čega se na radnoj površini prikazuje popis svih kontrolera dodanih u sustav.

 

1.png

 

1. Pristupiti modulu Uređaji (eng. Devices)
2. Na alatoj traci odabrati tipku ADD koja služi za dodavanje novog kontrolera u aplikaciju. Pritiskom na zadanu tipku otvara se novi prozor

 

2.png

 

3. Potrebni je upisati Device key koji jednoznačno definira svaki kontroler te ga nije moguće duplicirati
4. Pritiskom na tipku Verify potrebno je obaviti provjeru Device key-a. Ukoliko je sve ispravno otvara se novi prozor

 

3.png

 

5. U polje Name upisati naziv kontrolera
6. u polje Loaction potrebno je odabrati pripdajuću lokaciju u sustavu
7. Spremiti promjene na tipku SAVE. Kontroler je dodan tek nakon spremljenih promjena

 

4.png

 

8. Kontroler je dodan u sustav. Vidljiv je na radnoj površini modula Uređaji

 

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev