Dodavanje kontrolera

Dodavanje kontrolera u Supracontrol Enterprise aplikaciju moguće ukoliko je kontroler spojen na mrežu. U glavnom izborniku potrebno je odabrati modul Uređaji (eng. Devices) nakon čega se na radnoj površini prikazuje popis svih kontrolera spojenih na mrežu.

 

kontroler.jpg

 

1. Pristupiti modulu Uređaji (eng. Devices)
2. Na alatoj traci odabrati tipku ADD koja služi za dodavanje novog kontrolera u aplikaciju. Pritiskom na zadanu tipku otvara se novi prozor

 

kontroler1.jpg

 

3. Potrebni je upisati Device key koji jednoznačno definira svaki kontroler te ga nije moguće duplicirati
4. Pritiskom na tipku Verify potrebno je obaviti provjeru Device key-a. Ukoliko je sve ispravno otvara se novi prozor

 

kontroler2.jpg

 

5. U polje Name upisati naziv kontrolera
6. u polje Loaction potrebno je odabrati pripdajuću lokaciju u sustavu
7. Spremiti promjene na tipku SAVE. Kontroler je dodan tek nakon spremljenih promjena

 

kontroler3.jpg

 

8. Kontroler je dodan u sustav. Vidljiv je na radnoj površini modula Uređaji

 

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev