Kreiranje korisnika aplikacije

U opciji korisničke postavke u bočnom panelu potrebno je odabrati opciju Korisici (eng. Users). Na radnoj površini prikazan je popis svih korisnika aplikacije zajedno sa svim potrebnim podacima (trenutni status prava, ima i prezime, e-mail adresa, korisničko ime, telefon i ostale informacije koje korisnik želi učiniti vidljivima).

 

1.png

 

1. U glavnom izborniku odabrati modul Postavke (eng. Settings)
2. U bočnom panelu u grupi System odabrati opciju Korisnici (eng. Users)
3. Na alatnoj traci nalazi se tipka ADD koja služi za dodavanje novog korisnika aplikacije. Nakon pritiska na tipku ADD otvara se novi prozor

 

Users1.jpg

 

4. First name -  upisati ime korisnika
5. Last name -  upisati prezime korisnika
6. Email -  upisati Email adresu korisnika
7. Phone -  upisati telefonski broj korisnika
8. Username - upisati korisničko ime korisnika
9. New password - upisati novu lozinku korisnika
10 Language - padajući izbornik sa opcijom izbora  između hrvatskog i engleskog jezika
11. Roles - odabrati ulogu korisnika u aplikaciji označavanjem kvadrata pokraj željene uloge
12. Save - spremiti promjene. Korisnik aplikacije je kreiran tek nakon spremanja postavki.

 

NAPOMENA:
Crvena zvjezidica pokraj imena polja označava obavezan unos parametara tog polja. Korisnik ne može biti kreiran ukoliko ta polja nisu definirana.

 

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev