Kreiranje rasporeda

Print Friendly and PDF

Kreiranje rasporeda vrši se kroz glavni izbornik odabirom opcije Postavke aplikacije. Bočni panel sadrži grupu Postavke aplikacije u kojemu se odabire postavka Definirani rasporedi.

Na alatnoj traci odabrati tipku DODAJ nakon čega će se otvoriti prozor za kreiranje novog rasporeda.

 

1.jpg

 

1. Ime - unijeti ime definiranog rasporeda
2. Ponavljanje -u padajućem izborniku odabrati učestalost ponavljanja definiranog rasporeda. Moguće je odabrati jednu od četiri opcija:

Dnevno - odabrati za ponavljanje definiranog rasporeda svaki dan
Tjedno - odabrati za ponavljanje definiranog rasporeda svaki tjedan. Kod opcije tjedne učestalosti ponavljanja pojavljuje se opcija Dani u tjednu za za odabir dana u tjednu za koje se želi uspostaviti ponavljani raspored.
Mjesečno - odabrati za ponavljanje definiranog rasporeda svaki mjesec
Jednom - definirani raspored se ne ponavlja već je aktivan samo jednom
Dani u tjednu - odabratijedan ili više dana kada će korisnik primati obavijest. Označeni dan prikazan je narančastom bojom.

3. Početni datum - unijeti početni datum definiranog rasporeda
4. Početno vrijeme - unijeti početno vrijeme definiranog rasporeda
5. Završni datum - unijeti završni datum definiranog raspored
6. Završno vrijeme - unijeti završno vrijeme definiranog rasporeda
7. Tipka za izlaz iz opcije kreiranja rasporeda
8. Tipka kojom se otvara prikaz kalendara za odabir datuma
9. Tipka kojom se otvara prikaz sata za odabir vremena
10. Spremi - spremite postavke. Raspored je kreiran tek nakon spremljenih postavki

 

 

 

    Application version:
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev