Kreiranje rasporeda

Print Friendly and PDF

U glavnom izboriku odaberite Postavke aplikacije. U bočnom panelu u grupi Postavke aplikacije odaberite postavku Definirani rasporedi.

Na alatnoj traci pritisnite tipku DODAJ nakon čega se otvara prozor za kreiranje novog rasporeda.

 

1.jpg

 

1. Ime - unesite ime definiranog rasporeda
2. Ponavljanje - padajući izbornik odaberite učestalost ponavljanja definiranog rasporeda. Moguće je odabrati jednu od četiri opcija:

Dnevno - odaberite za ponavljanje definiranog rasporeda svaki dan
Tjedno - odabćerite za ponavljanje definiranog rasporeda svaki tjedan. Kod opcije tjedne učestalosti ponavljanja pojavljuje se opcija Dani u tjednu za odabir dana u tjednu.
Mjesečno - odaberite za ponavljanje definiranog rasporeda svaki mjesec
Jednom - definirani raspored se ne ponavlja već je aktivan samo jednom
Dani u tjednu - odaberite jedan ili više dana kada će korisnik primati obavijest. Označavanje dana manifestira se tako da se označeni dan prikazuje narančastom bojom

3. Početni datum - unesite početni datum definiranog rasporeda
4. Početno vrijeme - unesite početno vrijeme definiranog rasporeda
5. Završni datum - unesite završni datum definiranog raspored
6. Završno vrijeme - unesite završno vrijeme definiranog rasporeda
7. Tipka za izlaz iz opcije kreiranja rasporeda
8. Tipka koja otvara prikaz kalendara za odabir datuma
9. Tipka koja otvara prikaza sata za odabir vremena
10. Spremi - spremite postavke. Raspored je kreiran tek nakon spremljenih postavki

 

 

 

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev