Kreiranje grupe

Print Friendly and PDF

1. Kreiranje grupe

 

Za kreiranje nove grupe odaberite modul Pristup. U odabranom modulu na alatnoj traci odaberite karticu Grupe te nakon toga tipku DODAJ, nakon čega se otvara novi prozor.

 

Kreiranje_grupe.jpg

 

NAPOMENA: Crvenom zvjezdicom su označena obavezna polja za unos.

 

1. Ime - unesite ime grupe
2. Opis - unesite opis grupe
3. Dodaj - pritisnite tipku dodaj za kreiranje grupe

 

2. Dozvole grupa

 

Nakon kreirane grupe, potrebno je dodijeliti dozvole grupama, odnosna na koje će lokacije korisnici grupe imati odobren pristup.

 

DozvoleGrupa.jpg

 

1. Definirani rasporedi grupa - u padajućem izborniku odabrati jednu od dvije opcije

Uvijek - korisnici grupe imaju vremenski neograničen pristup za odabrane lokacije
Definirani rasporedi - korisnici grupe imaju ograničen pristup za odabrane lokacije prema unaprijed definiranom rasporedu

2. Dozvole grupa - u izborniku lokacija u obliku stabla odaberite lokacije na koje će korisnici grupa imati odobren pristup
3. Spremi - spremite unesene postavke

 

3. Dodavanje pristupnih korisnika u grupe

 

Nakon kreirane grupe i dodijeljenih dozvola grupe  potrebno je dodati pristupne korisnike u kreiranu grupu.

 

DodavanjeKorisnika.jpg

 

1. DODAJ - odaberite tipku DODAJ, nakon čega se otvara prozor sa tabličnim prikazom kreiranih korisnika pristupa.

 

DodavanjeKorisnika2.jpg

 

1. Odaberite jednog ili više korisnika za dodavanje u grupu
2. Traži - alat Traži omogućava pretraživanje korisnika
3. Spremi - spremite unesene postavke

 

DodavanjeKorisnika3.jpg

 

1. Prikaz pridruženih korisnika u odabranu grupu
2. Tipka za prikaz informacija o korisniku pristupa
3. Spremi - spremite unesene postavke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Application version:
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev