Dodavanje kamere

Supracontrol Enterprise aplikacija omogućava real-time video nadzor. Uvjet tome je dodavanje kamera u sustav. Postavke kamere moguće je podesiti prema vlastitim potrebama.

 

1.png

 

1. U glavnom izborniku odabrati modul Uređaji (eng. Devices)
2. Na alatnoj traci odabrati alat Cameras, nakon čega se na radnoj površini prikazuje tabelarni prikaz svih kamera u sustavu ukoliko postoje
3. Na alatnoj traci odabrati tipku Dodaj (eng. ADD), nakon čega se otvara novi prozor sa potrebnim informacijama za dodavanj kamere u sustav

 

 

Kamera1.jpg

 

4. Location - odabrati lokaciju za koju je vezana nadzorna kamera
5. Name - polje za unos naziva kamere
6. Description - opis nadzorne kamere
7. Username - korisničko ime vezano za nadzornu kameru
8. Password - lozinka vezana za korisničko ime
9. IP Address - IP adresa nadzorne kamere
10. Port - unos broja Porta za komunikaciju u mreži
11. Video server - padajući izbornik za odabir Video Servera
12. Save - tipka za spremanje postavki. Kamera je dodana tek nakon spremljenih postavki

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev