Kreiranje organizacijske jedinice

Print Friendly and PDF

U glavnom izboriku odaberite Postavke aplikacije. U bočnom panelu u grupi Postavke aplikacije odaberite postavku Organizacijske jedinice

Na alatnoj traci pritisnite tipku DODAJ nakon čega se otvara prozor za kreiranje nove organizacijske jedinice.


Prozor za kreiranje novih organizacijskh jedinica sastoji se od dvije kartice:

- Općenito
- Korisnici

 

1.jpg

 

1. Ime - unesite ime organizacijske jedinice
2. Opis - unesite opis orgnizacijske jedinice
3. Lokacije - odaberite jednu ili više lokacija koje će biti vidljive za korisnke kreirane organizacijske jedinice
4. Korisnici - odaberite karticu korisnici kako bi ih pridužili organizacijskoj jedinici

 

2.jpg

 

5. DODAJ - tipka za dodavanje korisnika u organizacijsku jedinicu, nakon čega se otvara s popisom korisnika

 

NAPOMENA: Korisnici koji imaju korisničku ulogu administratora ne mogu biti dodani u organizacijsku jedinicu.

 

3.jpg

 

6. Označite jednog ili više korisnika koje želite pridružiti organizacijskoj jedinici
7. Traži - alat za pretraživanje korisnika prema zadanom pojmu
8. Tipka za izlaz iz opcije dodavanja korisnika u organizacijsku jedinicu
9. DODAJ - odaberite za dodavanje označenih korisnika u organizacijsku jedinicu

 

4.jpg

 

9. Tablični prikaz dodanih korisnika u organizacijsku jedinicu
10. Spremi - spremite postavke. Organizacijska jedinica je kreirana sa svim unesenim podacima i korisnicima tek nakon spremljenih postavki

 

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev