Kreiranje poslovne jedinice

Print Friendly and PDF

Za kreiranje organizacijske jedinice potrebno je u glavnom izborniku odabrati grupu Postavke aplikacije. Nakon toga, u bočnom panelu grupe Postavke aplikacije odabrati postavku Poslovne jedinice

Na alatnoj traci pritisnuti tipku DODAJ nakon čega će se otvoriti prozor za kreiranje nove organizacijske jedinice.


Prozor za kreiranje novih poslovnih jedinica sastoji se od dvije kartice:

- Općenito
- Korisnici

 

1.jpg

 

1. Ime - unijeti ime poslovne jedinice
2. Opis - unijeti opis orgnizacijske jedinice
3. Lokacije - odabrati jednu ili više lokacija koje će biti vidljive za korisnike kreirane poslovne jedinice
4. Korisnici - odabrati karticu Korisnici kako bi odabrane korisnike pridružili organizacijskoj jedinici

 

2.jpg

 

5. DODAJ - tipka za dodavanje korisnika u poslovnu jedinicu, nakon čega se otvara s popisom korisnika

NAPOMENA: Korisnici koji imaju korisničku ulogu administratora ne mogu biti dodani u organizacijsku jedinicu.

 

3.jpg

 

6. Označiti jednog ili više korisnika koje želite pridružiti poslovnoj jedinici
7. Traži - alat za pretraživanje korisnika prema zadanom pojmu
8. Tipka za izlaz iz opcije dodavanja korisnika u poslovnu jedinicu
9. DODAJ - odabrati za dodavanje označenih korisnika u poslovnu jedinicu

 

4.jpg

 

9. Tablični prikaz dodanih korisnika u poslovnu jedinicu
10. Spremi - spremanje postavki. Poslovna jedinica je kreirana sa svim unesenim podacima i korisnicima tek nakon spremljenih postavki

 

    Application version:
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev