Kreiranje pretplate

Print Friendly and PDF

Kreiranje pretplate vrši se odabirom tipke Postavke aplikacije koja se nalazi u glavnom izborniku. Postavku Pretplate odabrati u bočnom panelu izbornike, te na alatnoj traci pritisnuti tipku DODAJ, a nakon čega će se otvoriti prozor za kreiranje pretplate.

1. Kreiranje pretplate 

 

1.jpg

 

1. Ime - unijeti ime pretplate
2. Vidljivost - u padajućem izborniku odabrati  između dvije opcije:

Privatno - privatna pretplata vidljiva je samo korisniku koji je kreira
Javno - javnu pretplatu može kreirati samo administrator sustava, a dostupna je onim korisnicima koje on odredi u kartici

3. Medij - višestruki izbor medija za dojavu obavijesti. Moguće je odabrati jedan ili više medija:

Email - obavijest o izabranim događajima putem e-mail adrese postavljene u postavci Osobni podaci. Za dostupnost usluge potrebno je konfigurirati SMTP postavke
SMS - obavijest o izabranim događajima purem SMS poruke na broj postavljen u korisničkom profilu. Za dostupnost usluge potrebno je otvoriti korisnički račun kod pružatelja usluge Twilio (https://www.twilio.com/), te konfigurirati SMTP postavke
Voice -obavijest o izabranim događajima putem govornih poziva na broj mobilnog uređaja postavljenom u korisničkom profilu. Za dostupnostu usluge potrebno je otvoriti korisnički račun kod pružatelja usluge Twilio (https://www.twilio.com/), te konfigurirati Voice postavke

4. Definirani raspored - padajući izbornik za odabir unaprijed definiranih rasporeda. Raspored služi za odabir vremenskog perioda u kojem će obavijest o događaju u sustavu biti poslan korisniku putem izabranog medija. Zadana postavka je Uvijek. Međutim, korisnik može odrediti da željene obavijesti od događajima u sustavu prima unutar radnog vremena, ali ne i izvan njega ili obrnuto.
5. Lokacije - izbornik u formi stabla za odabir unaprijed kreiranih lokacija sa kojih se želi primati obavijesti o događajima.  Pritiskom na strelicu pokraj naziva lokacije otvara se popis podlokacija. Moguće je odabrati jednu ili više lokacija.
6. Alarmi - izbornik u formi stabla za odabir vrste obavijesti koje želimo primati. Pritiskom na strelicu pokraj naziva perifernog uređaja otvara se stablo za tu vrstu periferije.
7. Spremi - spremanje unesenih postavki. Pretplata je kreirana tek nakon spremljenih postavki

 

2. Kreiranje javne pretplate

Ukoliko se prilikom kreiranja pretplate u padajućem izborniku Vidljivost odabrala opcija Javno, potrebno je dodati korisnike kojima će pretplata biti vidljiva.

 

javna.jpg

 

  1. U kartici Općenitoispuniti sve podatke kao u navedenim koracima u naslovu kreiranje pretplate
  2. Prilikom odabira Javne pretplate pojaviti će se kartica Korisnici
  3. Korisnici - služi za odabir korisnika kojima će pretplata biti vidljiva

 

Korisnici.jpg

 

  1. Odabrati jednog ili više korisnika kojima će pretplata biti vidljiva
  2. Alat za pretraživanje korisnika
  3. Spremi- spremanje postavki. Promjene su aktualne tek nakon spremljenih postavki

 

 

 

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev