Print Friendly and PDF

Kreiranje pretplata na obavijesti

Postavka pretplate (eng. Subscription) omogućava podešavanje obavijesti korisnicima za događaje u sustavu. Moguće je odrediti sa kojih lokacija se žele primati obavijesti, za koje događaje, u koje vrijeme i kojim medijem ih se želi primati. Pretplatiti se može korisnik sustava ili mu pretplatu može zadati administrator sustava. Broj pretplata u sustavu je neograničen.

 

1.png

 

1. U glavnom izborniku odabrati modul Postavke (eng. Settings)
2. U bočnom panelu u grupi  Notification odabrati opciju Subscription
3. Na alatnoj traci odabrati tipku NEW pomoću koje se otvara novi prozor sa odabirom postavki notifikacija (obavijesti)

 

notifikacije1.jpg

 

4. Name - upisati naziv pretplate (eng. Subscription).
5. Visible - padajući izbornik za odabir vidljivosti pretplate. Pretplata može biti javna (eng. Public) i privatna (eng. Private).

  • Private - privatna pretplata je vidljiva samo korisniku koji ju kreira.
  • Public - javnu pretplatu može kreirati samo administrator sustava, a dostupna je onim korisnicima aplikacije koje odabere Administrator u kartici Users.

6. Media - višestruki izbor medija za dobivanje notifikacija. Moguće je izabrati jedan ili više medija:

  • Email - korisnik će bii obaviješten o izabranim događajima putem e-mail adrese. Da bi ta usluga bila dostupna potrebno je konfigururati SMTP postavke.
  • SMS - korisnik će biti obaviješten o izabranim događajima putem SMS poruka na broj mobitela postavljen u korisničkom profilu. Da bi usluga bila dostupna potrebno je otvoriti račun kod pružatelja usluge TWILIO te konfigurirati SMS postavke.
  • Voice - korisnik će biti obaviješten o izabranim događajima putem govornih poziva na broj mobitela posatvljen u korisničkom profilu. Da bi usluga bila dostupna potrebno je otvoriti korisnički račun kod pružatelja usluge TWILIO te konfigurirati postavke govornih poziva.
  • Mobile - korisnik će biti obaviješten o izabranim događajima putem obavijesti na zaslonu svog mobilnog uređaja. Da bi usluga bila dostupna potrebno je instalirati Supracontrol Enterprise aplikaciju, te omogućiti primanje obavijesti u postavkama svog mobilnog uređaja.

7. Schedule - padajući izbornik za odabir unaprijed kreiranih rasporeda. Raspored služi za odabir vremenskog preioda u kojem će obavijesti o događaju u sustavu biti poslana korisniku putem izabranog medija. Na primjer korisnik želi primati obavijesti unutar radnog vremena, al ne izvan njega. Zadana postavka je Uvijek (eng. Always).
8. Loactions - izbornik u formi stabla (eng. tree) za odabir lokacija sa kojih se žele primati obavijesti o događajima. Akcija + i - služi za otvaranje odnosno zatvaranje cijelog stabla. Moguće je izabrati jednu ili više lokacija.
9. Alarms - izbornik u formi stabla (eng. tree) za odabir tipova obavijesti koje želimo primati. Akcija + i - služe za otvaranje odnosno zatvaranje cijelog stabla. Moguće je izabrati jednu ili više tipova obavijesti
10. Save - tipka Save služi za spremanje unesenih podataka i izabranih postavki. Izmjene će postati aktualne tek nakon spremanja.

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev