Kreiranje pretplate

Print Friendly and PDF

U glavnom izborniku odaberite tipku Postavke aplikacije. U bočnom panelu odaberite postavku Pretplate te na alatnoj traci odaberite tipku DODAJ nakon čega se otvara prozor za kreiranje pretplate

 

1. Kreiranje pretplate 

 

1.jpg

 

1. Ime - unesite ime pretplate
2. Vidljivost - u padajućem izborniku odaberite  između dvije opcije:

 

Privatno - privatna pretplata vidljiva je samo korisniku koji ju kreira
Javno - javnu pretplatu može kreirati samo administrator sustava, a dostupna je onim korisnicima koje administrator odabere u kartici Korisnici

 

3. Medij - višestruki izbor medija dojave obavijesti. Moguće je odabrati jedan ili više medija:

 

Email - korisnik će biti obaviiješten o izabranim događajima putem email-a na adresu postavljenu u postavci Osobni podaci. Da bi usluga bila dostupna potrebno je konfigurirati SMTP postave
SMS - korisnik će biti obaviješten o izabranim događajima putem SMS poruka na broj postavljen u korisničkom profilu. Da bi usluga bila dostupna potrebno je otvoriti korisnički račun kod pružatelja usluge Twilio (https://www.twilio.com/) te konfigurirati SMTP postavke
Voice - korisnik će biti obaviješten o izabranim događajima putem govornih poziva na broj mobitela postavljen u korisničkom profilu. Da bi usluga bila dostupna potrebno je otvoriti korisnički račun kod pružatelja usluge Twilio (https://www.twilio.com/) te konfigurirati Voice postavke

 

4. Definirani raspored - padajuči izbornik za odabir unaprijed definiranih rasporeda. Raspored služi za odabir vremenskog perioda u kojem će obavijest o događaju u sustavu biti poslan korisniku putem izabranog medija. Na primjer korisnik želi primati obavijest o događaju u sustavu unutar radnog vremena, ali ne izvan njega.
Zadana postavka je Uvijek.
5. Lokacije -izbornik u formi stabla za odabir unaprijed kreiranih lokacija sa kojih želimo primati obavijesti o događajima.  Pritiskom na strelicu pokraj naziva lokacije otvara se popis podlokacija. Moguće je odabrati jednu ili više lokacija.
6. Alarmi - izborniku formi stabla za odabir tipova obavijesti koje želimo primati. Pritiskom na strelicu pokraj naziva perifernog uređaja otvara se stablo za taj tip periferije.
7. Spremi - spremite unesene postavke. Pretplata je kreirana tek nakon spremljenih postavki

 

2. Kreiranje javne pretplate

 

Ukoliko ste prilikom kreiranja pretplate u padajućem izborniku Vidljivost  odabrali opciju Javno, potrebno je dodati korisnike kojima će pretplata biti vidljiva.

 

javna.jpg

 

1. U kartici Općenito ispunite sve podatke kao u navedenim koracima u naslovu kreiranje pretplate
2. Prilikom odabira Javne pretplate pojavljuje se kartica Korisnici
3. Korisnici - odaberite karticu korisnici za odabir korisnika kojima će pretplata biti vidljiva

 

Korisnici.jpg

 

4. Odaberite jednog ili više korisnika kojima će pretplata biti vidljiva
5. Alat za pretraživanje korisnika
6. Spremi - spremite postavke. Promjene su aktualne tek nakon spremljenih postavki

 

 

 

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev