Kreiranje pretplate

Print Friendly and PDF

Novu pretplatu možete napraviti tako što ćete kliknuti Pretplate pod Obavijesti u bočnom izborniku lijevo.

Potom u alatnoj traci u gornjem desnom kutu kliknite zeleno dugme s oznakom + (plus) i tekstom Dodaj.

Otvorit će se novi prozor, naslovljen Dodaj pretplatu. Podijeljen je u dva dijela:

 • Općenito
 • Definirani raspored.

Općenito

 

Supracontrol_-_Kreiranje_pretplate_-_op_enito.jpg

 

1) Ime - unesite naziv pretplate.
2) Opis - ovdje možete unijeti kratki opis pretplate. 
3) Vidljivost
 - u padajućem izborniku odredite hoće li pretplata biti javna ili privatna.

 • Javnu pretplatu može kreirati samo administrator sustava i dostupna je samo onim korisnicima koje on odredi.
 • Privatna pretplata vidljiva je samo korisniku koju ju je kreirao.

4) Kanal - ovdje možete odabrati kojim ćete sve kanalima primati obavijesti. Moguće je odabrati jedan ili više njih.

 • Email - obavijest o izabranim događajima pristiže putem e-mail adrese postavljene u postavci Osobni podaci. Kako biste mogli koristiti ovu uslugu potrebno je konfigurirati postavke za SMTP.
 • SMS - obavijest o izabranim događajima pristiže putem SMS poruke na broj postavljen u korisničkom profilu. Kako biste mogli koristiti ovu uslugu potrebno je otvoriti korisnički račun kod pružatelja usluge Twilio te konfigurirati postavke za SMTP.
 • Glasovni poziv - obavijest o izabranim događajima pristiže putem govornih poziva na broj mobilnog uređaja postavljen u korisničkom profilu. Kako biste mogli koristiti ovu uslugu potrebno je otvoriti korisnički račun kod pružatelja usluge Twilio te konfigurirati postavke za Voice.
 • Mobilne notifikacije - obavijest o izabranim događajima pristiže putem obavijesti na pametni telefon. 

5) Lokacije - ovdje možete pretraživati i odabrati lokacije koje će biti obuhvaćene pretplatom. Možete odabrati jednu ili više njih, kao i označiti 

6) Alarmi - ovdje možete odabrati vrste obavijesti koje želite primati. Možete ih pretraživati ili odabrati jednu, odnosno više od ukupno deset kategorija: Access, Device, Flood, Humidity, Input, Output, Particle, Smoke, Temperature i Video.

7) Dugme Otkaži i dugme Spremi - nakon što unesete sve podatke kliknite dugme Spremi. Ako zbog bilo kojeg razloga želite odustati, kliknite dugme Otkaži


U svakom trenutku možete potražiti pomoć klikom na sličicu upitnika u donjem lijevom kutu prozora.

Karticu Općenito možete zatvoriti klikom na X u gornjem desnom kutu.

Definirani raspored

Supracontrol_-_Kreiranje_pretplate_-_definirani_raspored.jpg


1) Definirani raspored  - ovdje možete birati kad će nova pretplata biti aktivna. Na raspolaganju su dvije opcije:

 • Uvijek
 • Definirani raspored - unaprijed određeno vrijeme trajanja (recimo, radno vrijeme).

2) Dugme Otkaži i dugme Spremi - nakon što unesete sve podatke kliknite dugme Spremi. Ako zbog bilo kojeg razloga želite odustati, kliknite dugme Otkaži


U svakom trenutku možete potražiti pomoć klikom na sličicu upitnika u donjem lijevom kutu prozora.

Karticu Definirani raspored možete zatvoriti klikom na X u gornjem desnom kutu.

  Application version:
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev