Kreiranje grupe pristupnika

Grupe pristupnika omogućuju jednostavniju dodjelu prava za više pristupnika. Nije potrebno svakom pristupniku dodijeliti prava već je moguće pridružiti više pristupnika sa istim pravima jednoj grupi.

 

1.png

 

1.  U glavnom izborniku potrebno je odabrati modul Kontrola pristupa (eng. Access)
2. Na alatnoj traci potrebno je odabrati alat Open groups nako čega se otvara novi prozor

 

Groups1_1.jpg

 

3. Alat Open groups se sastoji od tri kartice. Potrebno je odabrati karticu General
4. Tipka NEW (Create Group) služi za kreiranje nove grupe. Pritiskom na zadanu tipku otvara se novi prozor

 

Groups2_2.jpg

 

5. Group name - upisati naziv grupe
6. Description - upisati opis grupe
7. Save - spremiti promjene. Grupa je kreirana tek nakon spremljenih promjena i vidljiva je na kartici General
 

 

 

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev