Print Friendly and PDF

Promjena lozinke

Svaki korisnik Supracontrol Enterprise aplikacije prilikom pristupa aplikaciji mora unijeti svoje korisničko ime i lozinku (eng. Password). Ukoliko je korisnik izgubio šifru moguće je dodijeliti novu na dva načina:

1. Zaboravljena lozinka (eng. Forgot password)

 

1.png

 

1. Na login stranici potrebno je stisnuti tipku Forgot password nakon čega se otvara novi prozor
2. U polje Username treba upisati vlastito korisničko ime
3. Potvrditi pritiskom na tipku Submit. Korisniku dolazi na e-mail dolazi poruka sa uputama za postavljanje nove lozinke. 

 

2. Promjena lozinke u aplikaciji

Lozinku u aplikaciji može promijeniti sam administrator aplikacije

 

2.png

 

1. U glavnom izborniku odabrati modul Postavke (eng. Settings)
2.U bočnom panelu u grupi System odabrati opciju Korisnici (eng. Users)
3. Na radnoj površini vidljiv je tabelarni prikaz svih korisnika aplikacije sa pripadajućim informacijama. Potrebno je označiti korisnika kojem se želi promjeniti lozinka. Označavanje se manifestira pojavom kvačice unutar kvadrata pokraj statusa korisnika.
4. Na alatnoj traci treba odabrati alat Edit user, nakon čega se otvara novi prozor

 

Forgot_password1.jpg

 

5. New password - u polje new password upisati novu lozinku koja će biti aktualna za odabranog korisnika
6. Save - spremiti promjene. Lozinka postaje aktualna tek nakon spremanja promjena

 

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev