Kreiranje lokacija

Lokacije mogu imati izvorište u drugoj lokaciji i na tj način se stvara podlokacija. Moguće je kreirati neograničen broj lokacija i podlokacija. Postavka koja to omogućava je Upravitelj lokacija (eng. Location manager).

 

1.png

 

1. U glavnom izborniku odabrati modul Postavke (eng. Settings)
2. U bočnom panelu u grupi System odabrati opciju Upravitelj lokacija (eng. Location manager)
3. Na radnoj površini su prikazane lokacije i podlokacije u obliku stabla (tree izbornik)
4. Za kreiranje nove lokacije na altnoj traci potrebno je odabrati tipku NEW

2_2.jpg

 

3. U polju Location potrebno je upisati naziv lokacije
4. Pritiskom na tipku Save spremiti promjene. Lokacija je kreirana i vidljiva na radnoj površini opcije Upravitelj lokacija tek nakon spremljenih promjena

 

KREIRANJE PODLOKACIJA

Kako bi se kreirala podlokacija potrebno je stisnuti na lokaciju unutar koje će ista biti vidljiva nakon čega se otvara dodatna alatna traka.

 

2.png

 

1. Na dodatnoj alatnoj traci nalazi se alat sa oznakom + naziva Add location

 

4_4.jpg

 

2. U polju Location potrebno je upisati naziv podlokacije
3. Pritiskom na tipku Save spremiti promjene. Podlokacija je kreirana i vidljiva na radnoj površini opcije Upravitelj lokacija tek nakon spremljenih promjena.

 

NAPOMENA:
Kreirane lokacije ili podlokacije moguće je premjstiti u drugu lokaciju odnosno podlokacije pomoću tehnike DRAG AND DROP. Željenu lokaciju potrebno je pristnuti i držati te pokazivačem miša povući na lokaciju kojoj se želi dodati. Nakon toga se otvara novi prozor gdje se potvrdnim odogovorom spremaju promjene.

 

5_5.jpg

 

1. Pritiskom na tipku YES spremaju se promjene u Upravitelju lokacija prilikom korištenja Drag and drop tehnike.

 

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev