Kreiranje lokacije

Print Friendly and PDF

Lokacija se kreira odabirom grupe Postavke aplikacije koja se nalazi u glavnom izborniku. Nakon toga, u bočnom panelu grupe Postavke aplikacije odabrati postavku Upravitelj lokacija.

Na alatnoj traci pritisnuti tipku DODAJ nakon čega se otvara prozor za kreiranje novog rasporeda.

 

1. Kreiranje lokacija

 

1.jpg

 

1.  Lokacija - unijeti naziv lokacije
2. Tipka za izlaz iz opcije stvori novu lokaciju
3. Spremi - spremanje postavki. Lokacija je kreirana tek nakon spremljenih postavki

 

2. Kreiranje podlokacija

Pritisnuti na lokaciju unutar koje se želi stvoriti podlokacija. Pritiskom se otvara plutajući izbornik.

 

2.jpg

 

1. Na plutajućem izborniku odabrati alat Dodaj lokaciju

 

podlokacija.jpg

 

2. Lokacija - unijeti ime podlokacije
3. Tipka za izlaz iz opcije stvori novu lokaciju
4. Spremi - spremanje postavki. Lokacija je kreirana tek nakon spremljenih postavki

NAPOMENA:
Kreirane lokacije ili podlokacije moguće je premjestiti u drugu lokaciju odnosno podlokacije pomoću tehnike DRAG AND DROP. Na koji način koristiti navedenu tehniku pogledati članak Upravitelj lokacija.

 

 

 

 

 

    Application version:
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev