Print Friendly and PDF

Otključavanje brave

Putem Supracontrol Enterprise aplikacije je moguće otključati bravu.

 

1.jpg

 

1. Među lokacijama potrebno je pronaći lokaciju na kojoj se želi otključati brava. U redku željene lokacije pritisnuti iconu koja otvara periferne uređaje vezane za tu lokaciju.

 

2.jpg

 

2. Na popisu perifernih uređaja potrebno je odabrati karticu za bravu (Lock). Prtisnuti na redak kartice kako bi se prikazali dodatne tipke koje prikazuju stanje brave.

 

3.jpg

 

3. Pritisnuti tipku za otključavanje brave koja sadrži ikonu lokota nakon čega se pojavljuje afirmacijski prozor.

 

4.jpg

 

4. Nakon potrdnog odgovora (Yes) brava na odabranoj lokaciji je otključana.

 

 

 

 

 

 

 

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev