Otključavanje brave

Print Friendly and PDF

Putem Supracontrol Enterprise aplikacije je moguće otključati bravu.

 

2.jpg

 

1. Periferni uređaji - među lokacijama potrebno je pronaći lokaciju na kojoj se želi otključati brava. U redku željene lokacije pritisnuti ikonu koja otvara periferne uređaje vezane za tu lokaciju.

 

2.jpg

 

2. Kartica brave - na popisu perifernih uređaja potrebno je odabrati karticu za bravu (Lock). Prtisnuti na redak kartice kako bi se prikazali dodatne tipke koje prikazuju stanje brave. Na slici je također vidljivo da je brava zaključana (eng. Locked)

 

3.jpg

 

3. Tipka otključaj - pritisnite tipku za otkuljučavanje brave. Nakon pritiska tipke otvara se afirmacijski prozor za potvrdu otključavanja brave

 

4.jpg

 

4. Potvrda - potvrdite da li želite otključati bravu

Da (YES) - oaberite potvrdan odgovor. Nakon pritiska tipke DA brava je otključana
Ne (NO) - odaberite negativan odgovor za izlaz iz opcije otključavanja brave

 

 

 

 

 

 

 

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev