Otključavanje brave

Print Friendly and PDF

Putem Supracontrol Enterprise aplikacije je moguće otključati bravu.

 

2.jpg

 

  1. Periferni uređaji - među lokacijama potrebno je pronaći lokaciju na kojoj se želi otključati brava, te u retku željene lokacije pritisnuti ikonu koja otvara periferne uređaje vezane za tu lokaciju.

 

2.jpg

 

  1. Kartica brave- na popisu perifernih uređaja potrebno je odabrati karticu za bravu (Lock). Pritisnuti na redak kartice kako bi se prikazale dodatne tipke kojima su prikazana stanja brave. Na primjeru donje slike vidljivo je da je brava zaključana (eng. Locked).

 

3.jpg

 

  1. Tipka otključaj- pritisnuti tipku za otključavanje brave. Nakon pritiska tipke otvara se afirmacijski prozor za potvrdu otključavanja brave

 

4.jpg

 

  1. Potvrda- potvrditi želite li otključati bravu

Da (YES) - oaberite potvrdan odgovor. Nakon pritiska tipke DA brava je otključana
Ne (NO) - odaberite negativan odgovor za izlaz iz opcije otključavanja brave

 

 

 

 

 

 

 

    Application version:
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev