Instalacija novog firmwarea

Print Friendly and PDF

Supracontrol Firmware Uploader služi za postavljanje posljednje verzije firmware-a na kontroler.

  • Najprije je potrebno preuzeti Firmware (.hex datoteka) za zadani kontroler
  • Kontroler i računalo moraju biti postavljeni u istoj mreži kako bi mogli pristupiti kontroleru
  • Moraju biti isključena ograničenja za UDP port na firewall-u
  • Potrebno je pokrenuti SC_Firmware_uploader.exe

 

1.jpg

 

1. Upisati IP adresu kontrolera. Na slici je zadana (eng. default) IP adresa kontrolera
2. Pritisnuti Connect.
3. Na kontroleru treperi crveno LED svijetlo što znači da je kontroler u firmware upload modu

 

 

2.jpg

 

4. Pritisnuti Load Hex File te na računalu potražiti pripadajuću .hex datoteku za zadani kontroler.

 

4.jpg

 

5. Pritisnuti Upload i pricekati instalaciju novog firmwarea.

 

5.jpg


6. Nakon završene instalacije firmwarea, pojavljuje se poruka o uspješnom završetku instalacije.
7. Pritisnuti Disconnect i izaći iz aplikacije.

 

Preuzmite Firmware Uploader:

 

 

    Application version:
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev