Modul karte

Print Friendly and PDF

Modul Karte omogućavaju korisniku kartografski prikaz lokacija na kojim  je instaliran Supracontrol sustav. 

Kartografski prikaz lokacija omogućava korisniku jednostavniji i lakši pregled svih lokacija na jednom mjestu. Lokacije je moguće postaviti na dva načina:

 

Marker - doddavanjem markera na prikaz karte označavate točnu lokaciju gdje je instaliran Supracontrol sustav
Prikaz - kreiranjem prikaza određujete vidljivo područje koje će biti spremljeno kao novi prikaz

 

1.jpg

 

1. Prikaz karte
2. Bočni panel - sastoji se od dva filtera za prikaz karte:

- Lokacija - prikaz kreiranih markera
- Prikaz - prikaz kreiranih područja

3. Alatna traka
4. Statusna traka
5. Prikaz kreiranog markera

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev