Alati karte

Print Friendly and PDF

Alati karte nalaze se na alatnoj traci modula Karte i omogućavaju, brisanje i dodavanje markera i prikaza.

Također postoje dodatni alati:

- Dodatni alati koji se otvaraju pritiskom na marker
- Dodatni alati koji se nalaze na samoj karti

 

 

1. Osnovni alati

 

1.jpg

 

1. Home - odaberite za vraćanje prikaza lokacije koja je označena kao Home (Kuća)
2. Otvori preko cijelog ekrana - odaberite za prikaz karte preko cijelog ekrana
3. Prikaži tooltip - odaberite za prikaz naziva lokacije iznad markera
4. Prikaži samo pinove u alarmu - odaberite za prikaz lokacija (markera) kojima su periferni uređaji u stanju alarma
5. Uredi - odaberite za uređivanje kreiranih markera i prikaza. Uređivanje je moguće tek kada se u bočnom panelu označi marker ili prikaz
6. Obriši - odaberite za brisanje markera ili prikaza. Brisanje  je moguće tek kada se u bočnom panelu označi marker ili prikaz
7. Postavke karte - odaberite kako bi promijenili postavke karte
8. DODAJ - odaberite za dodavanje novog markera

 

2. Dodatni alati markera

 

Pritiskom na marker, iznad njega se otvaraju dodatni alati koji prikazuju dashboard, događaje ili video nadzor ukoliko postoji za odabranu lokaciju.

 

2.jpg

 

1. Dashboard - prečac koji otvara prikaz svih kartica periferija vezanih za odabranu lokaciju na radnoj površini modula Dashboard.
2. Događaji - prečac koji otvara prikaz svih događaja vezanih za odabrani marker
3. Kamere - prečac koji otvara prikaz video nadzora vezanih za odabranu lokaciju ukoliko postoji video nadzor

 

3. Dodatni alati prikaza

 

Dodatni alati prikaza se otvaraju kada u bočnom panelu u grupi Prikaz  mišem dodjete na kreirani prikaz (nije potrebno stisnuti na kreirani prikaz).

 

3.jpg

 

1. Uredi - odaberite za uređivanje kreiranog prikaza
2. Obriši - odaberite za brisanje kreiranog prikaza
3. Stvori prikaz - odaberite za kreiranje novog prikaza

 

4. Dodatni alati na karti

 

Dodatni alati na karti omogućavaju korisniku detaljniji prikaz karte.

 

4.jpg

 

1. Zoom to target area - odaberite na tipku te na karti odaberite područje kojem želite približiti pogled (zumirati)
2. Zoom in - odaberite za približavanje pogleda karte (zumiraj)
3. Zoom out - odaberite za udaljavanje pogleda karte (odzumiraj)

 

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev