Alati karte

Print Friendly and PDF

Alati karte nalaze se na alatnoj traci modula Karte i omogućavaju brisanje i dodavanje markera i prikaza.

Također postoje dodatni alati:

- Dodatni alati koji se otvaraju pritiskom na marker
- Dodatni alati koji se nalaze na samoj karti

 

1. Osnovni alati

 

1.jpg

 

 1. Home– odabirom se vraća prikaz lokacije koja je označena kao Home (Kuća)
 2.  Otvori preko cijelog ekrana – odabirom se prikaz karte otvara preko cijelog ekrana
 3. Prikaži tooltip – odabirom se prikazuje naziv lokacije iznad markera
 4. Prikaži samo pinove u alarmu – odabirom se prikazuje lokacija (markera) kojima su periferni uređaji u stanju alarma
 5. Uredi – odabirom se otvara mogućnost uređivanja kreiranih markera i prikaza. Uređivanje je moguće tek nakon što se u bočnom panelu označi marker ili prikaz
 6. Obriši –  opcija brisanja markera ili prikaza. Brisanje je moguće tek nakon što se u bočnom panelu označi marker ili prikaz
 7. Postavke karte – odabirom se otvara mogućnost promjene postavke karte
 8. DODAJ – odabirom se otvara mogućnost za dodavanje novog markera

 

2. Dodatni alati markera

Pritiskom na marker, iznad njega će se otvoriti dodatni alati koji prikazuju dashboard, događaje ili video nadzor ukoliko on postoji za odabranu lokaciju.

 

2.jpg

 

1. Dashboard - prečac koji otvara prikaz svih kartica periferija vezanih za odabranu lokaciju na radnoj površini modula Dashboard.
2. Događaji - prečac koji otvara prikaz svih događaja vezanih za odabrani marker
3. Kamere - prečac koji otvara prikaz video nadzora vezanih za odabranu lokaciju ukoliko postoji video nadzor

 

3. Dodatni alati prikaza

Dodatni alati prikaza otvaraju se kada u bočnom panelu u grupi Prikaz  pokazivačem miša dođete na kreirani prikaz (nije potrebno stisnuti na kreirani prikaz).

 

3.jpg

 

1. Uredi - odabrati za uređivanje kreiranog prikaza
2. Obriši - odabrati za brisanje kreiranog prikaza
3. 
Stvori prikaz - odabrati za kreiranje novog prikaza

 

4. Dodatni alati na karti

Dodatni alati na karti omogućavaju korisniku detaljniji prikaz karte.

 

4.jpg

 

 1. Zoom to target area– odabrati tipku te na karti odabrati područje kojem želite približiti pogled (zumirati)
 2. Zoom in– odabrati za približavanje pogleda karte (zumiraj)
 3. Zoom out – odabrati za udaljavanje pogleda karte (odzumiraj)

 

  Application version:
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev