Postavke karte

Print Friendly and PDF

Postavke karte omogućavaju podešavanje signalizacije lokacija na kojima su periferni uređaji u stanju alarma. Postoji mogućnost podešavanja vizualne i zvučne signalizacije.

Crvenom bojom označeni su markeri čije lokacije imaju periferne uređaje koji se nalaze u stanju alarma.

Odabirom modul Karta, u odabranom modulu na alatnoj traci odaberite alat Postavke karte.

1. Bez signalizacije

 

1.jpg

 

1. Bez signalizacije - u padajućem izborniku odabrati Bez signalizacije. Nakon toga svi markeri kojima se periferni uređaji nalaze u alarmu biti će označeni crvenom bojom, ali bez postojanja bilo kakve signalizacije
2. Otkaži - odabrati za izlazak iz postavki karte
3. Spremi - spremiti unesene postavke. Promjene postaju aktualne tek nakon spremljenih postavki

 

2. Signaliziraj na nove alarme

 

2.jpg

 

 1. Signaliziraj na nove alarme- ukoliko periferni uređaj prijeđe iz normalnog u stanje alarma, marker koji je kreiran na toj lokaciji počinje bljeskati na karti. Na taj način prikazuje se svaki novi periferni uređaj koji uđe u stanje alarma. 
 2. Bljeskaj – mogućnost odabira broja sekundi za koji želimo da marker bljeska prilikom ulaska novog perifernog uređaja u stanje alarma
 3. Omogući zvučnu signalizaciju - odabrati ukoliko želite da vam dođe i zvučna obavijest za nove periferne uređaje u stanju alarma
 4. Otkaži - odabrati za izlazak iz postavki karte
 5. Spremi - spremanje unesene postavke. Promjene postaju aktualne tek nakon spremljenih postavki

 

3. Signaliziraj uvijek

 

3.jpg

 

 1. Signaliziraj uvijek– za markere čije lokacije imaju periferne uređaje u stanju alarma pojaviti će se neprestano bljeskanje na karti
 2. Omogući zvučnu signalizaciju – odabrati ukoliko želite dobiti zvučnu obavijest za periferne uređaje u stanju alarma
 3. Zvučno signaliziraj – unijeti broj sekundi za koji želimo da bude trajanje zvučne signalizacije 
 4. Otkaži - odabrati za izlazak iz postavki karte
 5. Spremi - spremanje unesene postavke. Promjene postaju aktualne tek nakon spremljenih postavki

   Application version:
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev