Postavke karte

Print Friendly and PDF

U postavkama karte moguće je podesiti signalizaciju lokacija kojima su periferni uređaji u stanju alarma. Moguće je podesiti vizualnu i zvučnu signalizaciju.

Markeri čije lokacije imaju periferne uređaji koji su u stanju alarma označeni su crvenom bojom na karti.

Odaberite modul Karta, u odabranom modulu na alatnoj traci odaberite al Postavke karte.

 

1. Bez signalizacije

 

1.jpg

 

1. Bez signalizacija - u padajućem izborniku odaberite Bez signalizacije. Svi markeri kojima su periferni uređaji u alarmu su samo označeni crvenom bojom, nema nikakve signalizacije
2. Otkaži - odaberite za izlazak iz postavki karte
3. Spremi - spremite unesene postavke. Promjene postaju aktualne tek nakon spremljenih postavki

 

2. Signaliziraj na nove alarme

 

2.jpg

 

1. Signaliziraj na nove alarme - ukoliko periferni uređaj prijeđe iz normalnog u stanje alarma, marker koji je kreiran na toj lokaciji bljeskat će na karti. Tako će se prikazivati za svaki novi periferni uređaj koji u stanju alarma
2. Bljeskaj - odaberite broj sekundi koji želite da marker bljeska prilikom pojave novog perifernog uređaja u stanju alarma
3. Omogući zvučnu signalizaciju - odaberite ukoliko želite da vam dodje i zvučna obavijest za nove periferne uređaje u stanju alarma
4. Otkaži - odaberite za izlazak iz postavki karte
5. Spremi - spremite unesene postavke. Promjene postaju aktualne tek nakon spremljenih postavki

 

3. Signaliziraj uvijek

 

3.jpg

 

1. Signaliziraj uvijek - markeri čije lokacije imaju periferne uređaje u stanju alarma konstantno su u stanju bljeskanja na karti.
2. Omogući zvučnu signalizaciju - odaberite kako bi dobili zvučnu obavijest za perferne uređaje u stanju alarma
3. Zvučno signaliziraj - unesite broj sekundi, koliko želite da traje zvučna signalizacija
4. Otkaži - odaberite za izlazak iz postavki karte
5. Spremi - spremite unesene postavke. Promjene postaju aktualne tek nakon spremljenih postavki

 Imate li još pitanja? Predaj zahtjev