Korisnici

Print Friendly and PDF

Korisnici pristupa su osobe kojima su dodijeljena prava za pristup određenom prostoru odnosno lokaciji. Korisnik pristupa ne mora nužno biti i korisnik aplikacije.

Kartica Korisnici automatski je vidljiva prilikom odabira modula Pristup u glavnom izborniku.

 

1.jpg

 

1. Tablični prikaz kreiranih korisnika pristupa

 

Za informacije o pretrazi tablice i manipulaciji prikaza korisničkih podataka pogledajte u člancima:

- Korištenje tablica
- Korištenje filtera
- Kreiranje korisnika pristupa

    Application version:
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev