Događaji korisnika

Print Friendly and PDF

Alat Događaji korisnika omogućava pregled svih događaja korisnika pristupa sa pripadajućim informacijama.

Da bi se pristupilo pregledu svih događaja korisnika pristupa potrebno je u glavnom izborniku odabrati modul Pristup, te u odabranom modulu, u kartici Korisnici, označiti korisnika za kojega se želi pregledati događaje. Nakon odabranog modula, na alatnoj traci potrebno je odabrati alat Događaji korisnika.

 

1.jpg

 

1. Tablica - tablični prikaz kreiranih događaja odabranog korisnika pristupa. Na tablici je vidljivo kada je događaj kreiran, na kojoj lokaciji, te vrsta događaja (odobren/odbijen pristup)
2. Alati - alat za pretragu tablice prema zadanom pojmu i kalendar za filtriranje događaja prema zadanom datumu
3. Ukupno - brojčani prikaz svih zapisa događaja odabranog korisnika
4. Zatvori - tipka za izlaz iz alata događaji korisnika

    Application version:
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev