Događaji korisnika

Print Friendly and PDF

Alat Događaji korisnika omogućava pregled svi događaja korisnika pristupa sa pripadajućim informacijama.

U glavnom izborniku odaberite modul Pristup, u odabranom modul u kartici Korisnici označite korisnika kojem želite pregledati događaje. Na alatnoj traci odaberite alat Događaji korisnika.

 

1.jpg

 

1. Tablica - tablični prikaz kreiranih događaja odabranog korisnika pristupa. Na tablici se vidi kada je događaj kreiran, na kojoj lokaciji i koji događaj (odobren/odbijen pristup)
2. Alati - alat traži za pretraživanje tablice prema zadanom pojmu i kalendar za filtriranje događaja prema zadanom datumu
3. Ukupno - brojčani prikaz svih zapisa događaja odabranog korisnika
4. Zatvori - tipka za izlaz iz alata događaji korisnika

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev