Filteri video nadzora

Print Friendly and PDF

Filteri video nadzora nalaze u bočnom panelu modula Video. Filteri služe za sužavanje prikaza slika kamera na radnoj površini modula.

Filteri modula Video sastoje se od dvije grupe filtera:

- Lokacija
- Status

 

1.jpg

 

1. Lokacija - odaberite za sužavanje prikaza kamera prema lokaciji. U popisu lokacija su samo one lokacije koje imaju pridružene kamere
2. Status - odaberite za sužavanje prikaza prema statusu kamere. Moguće je odabrati četiri vrste statusa kamere:

Omogućen - prikaz omogućenih kamera vidljivih u aplikaciji
Onemogućen - prikaz onemogućenih kamera, slika kamere nije vidljiva u aplikaciji
Utišan - prikaz utišanih kamera. Kod utišanih kamera ne dolaze obavijesti kada kamera zabilježi promjene
Izvan mreže - prikaz kamera koje nisu povezane na mrežu

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev