Filteri video nadzora

Print Friendly and PDF

Filteri video nadzora služe za sužavanje prikaza slike kamera na radnoj površini modula i nalaze se u bočnom panelu modula Video. 

Sastoje se od dvije grupe filtera:

- Lokacija
- Status

 

1.jpg

 

  1. Lokacija- odabrati za sužavanje prikaza kamera prema lokaciji. Popis lokacija sadrži samo one lokacije koje imaju pridružene kamere.
  2. Status - odabrati za sužavanje prikaza prema statusu kamere. Moguće je odabrati četiri vrste statusa kamere:

Omogućen - prikaz omogućenih kamera vidljivih u aplikaciji
Onemogućen - prikaz onemogućenih kamera, slika kamere nije vidljiva u aplikaciji
Utišan - prikaz utišanih kamera. Kod odabira ovog statusa neće dolaziti obavijesti kada kamera zabilježi promjene.
Izvan mreže - prikaz kamera koje nisu povezane na mrežu

    Application version:
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev