Pravila upravljanja

Print Friendly and PDF

Modul  Upravljanje omogućava da korisnik prema svojim željama definira uvjete kontrolera prema kojima kontroler obavlja definirane akcije.

Uvjeti se mogu postaviti prema tipu periferije ili prema unaprijed definiranom rasporedu. Akcije koje će se događati odnose se na odabranu periferiju te ovise o postavljenom uvjetu.

Modul Pravila Upravljanja također služi za alarmiranje korisnika ukoliko dođe do odstupanja od normalnih vrijednosti odabrane periferije te omogućava lakše praćenje kontroliranih uvjeta prema zadanim parametrima.

 

1.jpg

 

Standardni elementi modula Upravljanje

 

1. Tablica pravila - tablični prikaz svih kreiranih pravila upravljanja
2. Filteri upravljanja - u bočnom panelu nalaze se filteri za sužavanje prikaza kreiranih pravila
3. Alati upravljanja - na alatnoj traci nalaze se alati za postavke, uređivanje, brisanje i dodavanje pravila
4. Kartice - kartice za odabir vrste upravljanja

- Lokalno upravljanje
- Globalno upravlljanje

5. Statusna traka - prikaz statusne trake sa pripadajućim informacijama

 

 

 

 

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev