Postavke filtera

Print Friendly and PDF

Postavke filtera omogućavaju podešavanje redoslijeda prikaza i vidljivost grupe filtera u filter panelu. Filtere je moguće urediti u svim modalima aplikacije zasebno.

 

1.jpg

 

1. U bočnom panelu pritisnite gumb za otvaranje Postavki filtera, nakon čega se otvara novi prozor

 

Preure_ivanje_filtera2.jpg

 

2. Redoslijed prikaza filtera - pomicanjem naziva grupe filtera prema gore ili dolje odredite na kojoj poziciji će taj filter biti prikazan u filter panelu odabranog modula (da biste pomicali filter grupu potrebno je kliknuti na ikonu za pomicanje i cijelo vrijeme akcije potrebno ju je držati pritisnutom)

3. Uključivanje prikaza grupe filtera - uključite grupu filtera za koju želite da bude vidljiva u filter panelu. Uključen filter imati će kvaćicu unutar kvadratića za izbor

4. Isključivanje prikaza grupe filtera - isključite grupu filtera koju želite da bude vidljiva u filter panelu. Isključen filter imati će prazan kvadratić za izbor

5. Spremi - spremite postavke filtera. Postavke postaju aktualne tek nakon spremanja

 

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev