Postavke filtera

Print Friendly and PDF

Postavke filtera omogućavaju podešavanje redoslijeda prikaza i vidljivost grupe filtera u filter panelu. Filtere je moguće pojedinačno urediti u svim modelima aplikacije.

 

1.jpg

 

  1. U bočnom panelu pritisnuti gumb za otvaranje Postavki filtera, nakon čega će se otvoriti novi prozor.

 

Preure_ivanje_filtera2.jpg

 

  1. Redoslijed prikaza filtera- pomicanjem naziva grupe filtera prema gore ili dolje određuje se na kojoj poziciji će taj filter biti prikazan u filter panelu odabranog modula (da biste pomicali filter grupu potrebno je kliknuti na ikonu za pomicanje i držati je pritisnutom kroz cijelo vrijeme trajanja akcije).
  2. Uključivanje prikaza grupe filtera - uključiti grupu filtera za koju se želi da bude vidljiva u filter panelu. Uključeni filter imati će kvačicu unutar kvadratića za izbor.
  3. Isključivanje prikaza grupe filtera - isključiti grupu filtera za koju se želi da bude vidljiva u filter panelu. Isključen filter imati će prazan kvadratić za izbor.
  4. Spremi - spremanje postavki filtera. Postavke postaju aktualne tek nakon spremanja.

 

    Application version:
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev