Pretraživanje filtera

Print Friendly and PDF

Polje za pretraživanje filtera nalazi se u bočnom panelu. Polje je definirano ikonom povećala te natpisom Traži.

Pretraživanje filtera je moguće prema zadanom pojmu. Upisivanjem traženog pojma automatski će se prikazivati  svi filteri vezani za traženi pojam, te će biti označeni narančastom bojom.

 

Pretra_ivanje_filtera2.jpg

 

1. Traži - polje za pretraživanje filtera

 

Pretra_ivanje_filter.jpg

 

2. Primjer - Upisivanjem pojma "ba", narančastom bojom se prikazuju svi filteri koji sadrže uneseni pojam
3. Poništi - poništite uneseni pojam

    Application version:
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev