Lokacije

Print Friendly and PDF

Stranica Lokacije polazišna je stanica Supracontrol Enterprise mobilne aplikacije, a služi za navigaciju kroz kreirane lokacije.

Za svaku lokaciju moguće je pratiti stanje sustava, kontrolu pristupa, stanje operativnih uvjeta putem senzora temperature, vlage, dima i vode, te nadzirati stanje na lokaciji putem video nadzora.

 

1.jpg

 

1. Prilikom otvaranja aplikacije sve lokacije su inicijalno zatvorene
2. Pritiskom na ikonu sa simbolom plus (+) moguće je otvoriti sve lokacije u sustavu

 

Lokacijama mogu biti pridruženi periferni uređaji (brave, magnetski senzori koji detektiraju stanje vrata, senzori temperature, vlage, dima ili vode) i kamere za video nadzor.

Ukoliko lokacija ima pridružene periferije ili video kamere desno od naziva lokacije biti će ikona
periferija i/ili kamere. Kada bilo koji periferni uređaj dođe u stanje alarma, lijevo od ikone perifernog uređaja pojaviti će se crveni krug sa brojem uređaja koji su u stanju alarma.

 

1.jpg  Lokacija sa pridruženim periferijama. Za detalje pogledati članak Pregled kartica periferija

2.jpg Lokacija sa jednim perifernim uređajem u alarmu. Za detalje pogledati članak Pregled periferije u alarmu

3.jpg Lokacija sa pridruženim video kamerama. Za detalje pogledati članak Video nadzor lokacije

 

Alatom za pretragu moguće je pretraživati veliki broj lokacija. Na alatnoj traci pritisnuti ikonu sa simbolom  povećala 4.jpg.

 

2.jpg

 

  1. Ispred ikone povećala pojaviti će se polje za unos tražene lokacije. Nakon unosa lokacije ili njezinog dijela, tražene lokacije pojaviti će se na radnoj površini.

 

 

 

 

 

 

 

    Application version:
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev