Lokacije

Print Friendly and PDF

Stranica Lokacije je polazišna stranica Supracontrol Enterprise mobilne aplikacije, a služi za
navigaciju po kreiranim lokacijama.

Za svaku lokaciju moguće je pratiti stanje sustava, kontrolu pristupa, stanje operativnih uvjeta putem senzora temperature, vlage, dima i vode, te nadzirati stanje na lokaciji putem video nadzora.

 

1.jpg

 

1. Prilikom otvaranja aplikacije sve lokacije su inicijalno zatvorene
2. Pritiskom na ikonu sa simbolom plus moguće je otvoriti sve lokacije u sustavu

 

Lokacijama mogu biti pridruženi periferni uređaji (brave, magnetski senzori koji detektiraju stanje vrata, senzori temperature, vlage, dima ili vode) i kamere za video nadzor.

Ukoliko lokacija ima pridružene periferije ili video kamere desno od naziva lokacije biti će ikona
periferija i/ili kamere. Ako je bilo koji periferni uređaj u alarmu, lijevo od ikone periferije pojaviti će se crveni krug za brojem periferija u alarmu.

 

1.jpg  Lokacija sa pridruženim periferijama. Pogledajte članak Pregled kartica periferija

2.jpg Lokacija sa jednim perifernim uređajem u alarmu. Pogledajte članak Pregled periferije u alarmu

3.jpg Lokacija sa pridruženim video kamerama. Pogledajte članak Video nadzor lokacije

 

U slučaju velikog broja lokacija moguće je iste pretraživati pomoću alata za pretragu. Na alatnoj traci pritisnite ikonu za simbolom povećala 4.jpg.

 

2.jpg

 

1. Ispred ikone povećala pojaviti će se polje za unos tražene lokacije. Nakon unosa lokacije ili njenog dijela na radnoj površini pojaviti će se tražene lokacije.

 

 

 

 

 

 

 

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev