Kako krenuti

Print Friendly and PDF

Dobro došli u Supracontrol Enterprise web aplikaciju. U ovom članku prikazati ćemo korake za postizanje osnovnih funkcionalnosti Supracontrol sustava.

 

1. Funkcionalnost sustava

Kako bi Supracontrol aplikacija bila funkcionalna potrebno je dodati minimalno jedan kontroler. Uvjet za dodavanje kontrolera u aplikaciju kreiranje je licence (CAL-Client Access Licence). Potrebno je kreirati onoliki broj licenci koliko se kontrolera želi dodati u sustav. Licence mogu biti kreirane od strane Supracontrol podrške ili ih možete kreirati sami. Za detaljne upute pogledajte članak Dodaj kontroler.

Ukoliko je implementiran video nadzor potrebno je kreirati i licence za dodavanje kamera. Također, kao i kod kontrolera potrebno je kreirati onoliki broj licenci koliko se želi dodati kamera. Za detaljne upute pogledajte članak Dodaj kameru.

Važno je znati da postoje dvije vrste licenci, jedna za kontrolere i jedna za kamere.

Kako provjeriti broj dostupnih i zauzetih licenci, te upute na koji način dodati licencu detaljnije pogledajte u članku Kreiranje licence(CAL).

 

2. Korisnici

 Supracontrol Enterprise aplikacija omogućava dodavanje korisnika u sustav. Bitno je razlikovati dvije vrste korisnika u Supracontrol Enterprise aplikaciji:

Korisnici aplikacije - korisnici aplikacije imaju mogućnost korištenja aplikacije sa zadanim pravima. Hijerarhijski gledano, ukoliko korisnik aplikacije ima ulogu administratora on tada nema nikakvih restrikcija prilikom korištenja aplikacije. Važno je na samom početku odrediti administratora aplikacije koji će na adekvatan način voditi računa o organizaciji aplikacije. Kako kreirati korisnika aplikacije detaljnije pogledajte članak Kreiranje korisnika aplikacije.

Pristupni korisnici - pristupni korisnici su osobe kojima se dodjeljuju prava pristupa za određene lokacije. Pristupni korisnici ne mogu koristiti aplikaciju već samo imaju pravo pristupa na lokaciju. Pristupnog korisnika moguće je promovirati u korisnika aplikacije. Na koji način kreirati korisnika pristupa detaljnije pogledajte članak Kreiranje korisnika pristupa. Radi lakšeg praćenja prava korisnika pristupa moguća je segmentacija korisnika u Grupe.

NAPOMENA: Prilikom kreiranja korisnika obratite pažnju na to da li želite kreirati korisnika aplikacije ili pristupnog korisnika.

 

3.Lokacije

Prilikom korištenja aplikacije važno je kreirati lokacije. Lokacije predstavljaju konkretna mjesta na kojima je implementirana infrastruktura Supracontrol sustava. Jedna lokacija može sadržavati neograničen broj podlokacija, a podlokacija također može imati svoju podlokaciju/e (izbornik u obliku stabla).

Prije dodavanje kontrolera u aplikaciju potrebno je prvo kreirati lokaciju kojoj želite pridružiti kontroler. 

Za upute na koji način kreirati lokaciju pogledajte članak Kreiranje lokacije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Application version:
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev