Kako krenuti

Print Friendly and PDF

Dobro došli u Supracontrol Enterprise web aplikaciju. U ovom članku proći ćemo kroz osnovne korake za postizanje osnovnih funkcionalnosti Supracontrol sustava.

 

1. Funkcionalnost sustava

 Kako bi Supracontrol aplikacija bila funkcionalna potrebno je dodati minimalno jedan kontroler. Uvjet za dodavanje kontrolera u aplikaciju je kreiranje licence (CAL-Client Access Licence). Potrebno je kreirati onoliko licenci koliko se kontrolera želi dodati u sustav. Licence mogu biti kreirane od strane Supracontrol podrške ili ih možete sami kreirati. Pogledajte članak Dodaj kontroler.

Ukoliko je implementiran video nadzor, također je potrebno kreirati licence za dodavanje kamera. Također kao i kod kontrolera je potrebno kreirati broj licenci koliko se želi dodati kamera. Pogledajte članak Dodaj kameru.

Važno je znati da postoje dvije vrste licenci, jedna za kontrolere a jedna za kamere.

Kako provjeriti broj dostupnih i zauzetih licenci te kako dodati licencu pogledajte u članku Kreiranje licence(CAL).

 

2. Korisnici

 Supracontrol Enterprise aplikacija omogućava dodavanje korisnika u sustav. Bitno je razlikovati dvije vrstekorisnika u Supracontrol Enterprise aplikaciji:

Korisnici aplikacije - korisnici aplikacije imaju mogućnost korištenja aplikacije sa zadanim pravima. Hijerarhijski gledano, korisnik aplikacije koji ima ulogu administratora nema nikakvih restrikcija prilikom korištenja aplikacije. Važno je na samom početku odrediti administratora aplikacije koji će na adekvatan način voditi računa o organizaciji aplikacije. Kako kreirati korisnika aplikacije pogledajte članak Kreiranje korisnika aplikacije.

Pristupni korisnici - pristupni korisnici su osobe kojima se dodijeljuju prava pristupa za određene lokacije. Pristupni korisnici ne mogu koristiti aplikaciju već samo imaju pravo pristupa na lokaciju. Moguće je promovirati pristupnog korisnika u korisnika aplikacije. Kako kreirati korisnika pristupa pogledajte članak Kreiranje korisnika pristupa. Radi lakše praćenje prava korisnika pristupa moguća je segmentacija korisnika u Grupe.

 

NAPOMENA: Prilikom kreiranja korisnika obratite pažnju na to da li želite kreirati korisnika aplikacije ili pristupnog korisnika.

 

3.Lokacije

 Prilikom korištenja aplikacije važno je stvoriti lokacije. Lokacije predstavljaju mjesta gdje je implementirana Supracontrol infrastruktura. Jedna lokacije može sadržavati neograničen broj podlokacija, a podlokacija također može imati podlokaciju (izbornik u obliku stabla).

Prije dodavanje kontrolera u aplikaciju prvo treba stvoriti lokaciju kojoj želite pridružiti kontroler. 

Kako stvoriti lokaciju pogledajte članak Kreiranje lokacije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev