Kreiranje markera

Print Friendly and PDF

Kreiranje markera odnosne lokacije gdje je instaliran Supracontrol sustav omogućava točan prikaz te lokacije na karti.

Marker je moguće uređivati i brisati pomoću alata karte.

U glavnom izborniku odaberite modul Karte, u odabranom modulu na alatnoj traci odaberite tipku DODAJ nakon čega se otvara prozor za kreiranje markera.

 

1.jpg

 

1. Lokacija - odaberite lokaciju za koju želite kreirati marker. Lokacija mora biti unaprijed kreirana. Pogledajte članak Kreiranje lokacije.

2. Postavljanje markera - marker se može postaviti na dva načina:

 

- Unesite točnu adresu, zemljopisnu dužinu i širinu gdje želite postaviti marker
- Postavite makrer izravno na kartu

 

Postavite marker izravno na kartu:

 

Na gornjoj slici vidite pod brojem 2 pritisnite na narančastu ikonu za postavljanje markera na kartu.

 

2.jpg

 

1. Pomicanjem markera po karti pozicionirajte ga na željeno mjesto
2. U bočnom panelu narančastom bojom je označena lokacija za koju kreirate marker
3. Spremi - Spremite postavke, nakon čega se vraćate na prozor za kreiranje markera
4. Otkaži - odaberite za izlazak iz opcije kreiranje markera

 

Nakon što ste postavili marker na karti i pristisnuli Spremi, otvara se sljedeći prozor:

 

3.jpg

 

5. Adresa - upišite adresu markera ako želite
6. Širina - automatski je određena zemljopisna širina postavljenog markera
7. Dužina - automatski je određena zemljopisna dužina postavljenog markera
8. Spremi - spremite unesene postavke. Postavke postaju aktualne tek nakon spremanja

 

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev