Modul prikaz

Print Friendly and PDF

Modul prikaz nalazi se na bočnom panelu modula Karte. 

Prikaz označava područje na karti koje je korisnik označio prilikom njegova kreiranja. Omogućava prikaz svih lokacija na kojima je instaliran Supracontrol sustav na zadanom području.

Ukoliko na bočnom panelu odaberete unaprijed kreiran prikaz, na karti će se prikazati vidljivo područje za odabrani prikaz.

 

1.jpg

 

1. U bočnom panelu odabrati unaprijed kreiran prikaz (primjer: Australija)
2. Na karti je prikazano područje koje je označeno prilikom stvaranja prikaza za Australiju. Za stvaranje prikaza pogledajte članak Stvori prikaz

    Application version:
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev