Detalji korisnika

Print Friendly and PDF

Detalji korisnika daju uvid u detaljne informacije korisnika pristupa.

U glavnom izborniku odabrati modul Pristup, nakon toga u tablici pristupnih korisnika označiti korisnika za kojega se želi vidjeti korisničke informacije, potom na alatnoj traci odabrati alat Detalji korisnika.

Prozor detalji korisnika sastoji se od četiri glavne grupe.

 

1.jpg

 

1. Općenito - u grupi općenito vidljivi korisnički podaci su:

- Ime - ime korisnika pristupa
- Prezime - prezime korisnika pristupa
- Status - je li status pristupnog korisnika omogućen ili onemogućen    
- Telefon - telefonski broj korisnika pristupa
- Email - e-mail adresa korisnika pristupa
- Tvrtka - tvrtka korisnika pristupa
- Odjel - odjel korisnika pristupa
- Vrijeme aktivacije - vrijeme aktivacije prava korisnika pristupa
- Vrijeme isteka - vrijeme isteka prava korisnika pristupa

2. Kartice - prikaz koda kartice pridruženih odabranih korisnika pristupa
3. Grupe - prikaz grupa kojima je odabrani korisnik pristupa pridružen
4. Osobne dozvole - prikaz osobnih dozvola odabranog korisnika pristupa

 

 

    Application version:
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev