Detalji korisnika

Print Friendly and PDF

Detalji korisnika daju uvid u detaljne informacije korisnika pristupa.

U glavnom izborniku odaberite modul Pristup, u odabranom modulu u tablici pristupnih korisnika označite korisnika kojem želite vidjeti korisničke informacije te na altnoj traci odaberite alat Detalji korisnika.

Prozor detalji korisnika sastoji se od četiri glavne grupe.

 

1.jpg

 

1. Općenito - u grupi općenito vidljivi korisnički podaci su:

- Ime - ime korisnika pristupa
- Prezime - prezime korisnika pristupa
- Status - status pristupnog korisnika da li  je omogućen ili neomogućen
- Telefon - telefonski broj korisnika pristupa
- Email - email adresa korisnika pristupa
- Tvrtka - tvrtka korisnika pristupa
- Odjel - odjel korisnika pristupa
- Vrijeme aktivacije - vrijeme aktivacije prava korisnika pristupa
- Vrijeme isteka - vrijeme isteka prava korisnika pristupa

2. Kartice - prikaz koda kartice pridruženih odabranih korisnika pristupa
3. Grupe - prikaz grupa kojima je odabrani korisnik pristupa pridružen
4. Osobne dozvole - prikaz osobnih dozvola odabranog korisnika pristupa

 

 

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev