Filteri reprodukcije snimki

Print Friendly and PDF

Filteri reprodukcije snimke omogućavaju sužavanje prikaza kreiranih snimki prema lokaciji, alarmu, stutusu i datumu, a nalaze se u bočnom panelu modula.

Odabirom modula Snimke pronaći ćete sljedeće grupe filtera:

 

1.jpg

 

  1. DATUM- odabrati datum za video zapise snimljene toga dana
  2. LOKACIJA - odabrati lokaciju za koju se žele pregledati snimljeni video zapisi
  3. ALARM - odabrati za prikaz snimljenih video zapisa prema alarmu koji može biti:

- Detekcija pokreta
- Prijelaz linije

  1. STATUS- odabrati za prikaz snimljenih video zapisa prema statusu koji može biti:

Spreman - snimljeni zapis koji je spreman za reprodukciju
- U tijeku - video zapis koji je u tijeku snimanja

 

    Application version:
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev