Filteri reprodukcije snimki

Print Friendly and PDF

Filteri reprodukcije snimki nalaze se u bočnom panelu modula. Filteri omogućavaju sužavanje prikaza kreiranih snimki prema lokaciji, alarmu, statusa i datumu.

Odaberite modul Snimke, u odabranom modulu nalaze se sljedeće grupe filtera:

 

1.jpg

 

1. DATUM - odaberite datum za koji želite pregledati snimljene video zapise
2. LOKACIJA - odaberite lokaciju za koju želite pregledati snimljene video zapise
3. ALARM - odaberite za prikaz snimljenih video zapisa prema alarmu. Alarm može biti:

- Detekcija pokreta
- Prijelaz linije

4. STATUS - odaberite za prikaz snimljenih video zapisa prema status. Status može biti:

Spreman - snimljeni zapis je spreman za reprodukciju
- U tijeku - video zapis je u tijeku snimanja

 

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev