Filteri uređaja

Print Friendly and PDF

Filteri modula Uređaji služe za filtriranje odnosno sužavanje prikaza koje želimo pregledati.

Svaka kartica modula ima različite grupe filtera.

 

1. Filteri kartice Kontroleri

 

1.jpg

 

1. LOKACIJA - odaberite za filtriranje prikaza kontrolera prema lokaciji kojoj su pridruženi
2. TIP - odaberite za filtriranje prikaza prema tipu kontrolera
3. STATUS - odaberite za filtriranje prikaza prema statusu kontrolera

 

2. Filteri kartice Periferije

 

2.jpg

 

1. LOKACIJA - odaberite za filtriranje prikaza periferija prema lokaciji kojoj su pridruženi
2. TIP KONTROLERA - odaberite za filtriranje prikaza periferija prema tipu kontrolera kojoj pripadaju
3. TIP - odaberite za filtriranje prikaza prema tipu perifernog uređaja
4. STATUS - odaberite za filtriranje prikaza prema statusu periferije

 

3. Filteri kartice Kamere

 

3.jpg

 

1. LOKACIJA - odaberite za filtriranje prikaza kamera prema lokaciji kojoj su pridruženi
2. STATUS - odaberite za filtriranje prikaza kamera prema statusu 

 

 

 

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev