Filteri uređaja

Print Friendly and PDF

Filteri modula Uređaji služe za filtriranje odnosno sužavanje prikaza koje želimo pregledati.

Svaka kartica modula ima različite grupe filtera.

 

1. Filteri kartice Kontroleri

 

1.jpg

 

 1. LOKACIJA- odabrati za filtriranje prikaza kontrolera prema lokaciji kojoj su pridruženi
 2. TIP - odabrati za filtriranje prikaza prema tipu kontrolera
 3. STATUS - odabrati za filtriranje prikaza prema statusu kontrolera

 

2. Filteri kartice Periferije

 

2.jpg

 

 1. LOKACIJA- odabrati za filtriranje prikaza periferija prema lokaciji kojoj su pridruženi
 2. TIP KONTROLERA - odabrati za filtriranje prikaza periferija prema tipu kontrolera kojem pripadaju
 3. TIP - odabrati za filtriranje prikaza prema tipu perifernog uređaja
 4. STATUS - odabrati za filtriranje prikaza prema statusu periferije

 

3. Filteri kartice Kamere

 

3.jpg

 

 1. LOKACIJA- odabrati za filtriranje prikaza kamera prema lokaciji kojoj su pridruženi
 2. STATUS - odabrati za filtriranje prikaza kamera prema statusu 

 

 

 

  Application version:
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev