Periferije

Print Friendly and PDF

Kartica Periferije koja se nalazi u modulu Uređaji, pruža tablični prikaz svih perifernih uređaja koji su pridrženi dodanim kontrolerima.

Omogućava pregled, dodavanje, brisanje, manipulaciju postavkama, te pretraživanje kontrolere. Također, moguće je filtriranje prikaza periferija u tablici.

 

1.jpg

 

1. Filteri uređaja – nalaze se u bočnom panelu i služe filtriranju tablice prikaza periferija.
2. 
Alati uređaja - traka s alatima za upravljanje periferijama
3. Tablica periferija - tablični prikaz svih periferija sa sljedećim informacijama:

STATUS - označava status periferije

- ONLINE - periferija je na mreži
- OFFLINE - periferija nije na mreži
- NEW - nova periferija u mreži, potrebno ju je omogućiti

TIP - označava tip perifernog uređaja
NAZIV - prikaz naziva perifernog uređaja
LOKACIJA – prikaz lokacije kojoj je pridružen kontroler, a sa kojim periferni uređaj komunicira 
STANJE - prikaz stanja perifernog uređaja ili trenutno izmjerenu vrijednost, ovisno o tipu perifernog uređaja za kojega se traži prikaz stanja
 BUS UREĐAJ - prikaz oznake perifernog uređaja, te njegov jedinstveni broj (UID)
FW - prikaz verzije firmware-a koja je postavljena na periferni uređaj

    Application version:
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev