Kamere

Print Friendly and PDF

U modulu Uređaji na kartici Kamere vidljiv je tablični prikaz svih kamera dodanih u sustav.

Kartica kamere omogućava pregled, dodavanje, brisanje, podešavanje postavki i pretraživanje kamere.

Također je moguće filtrirati prikaz kamera u tablici pomoću filtera u bočnom panelu.

 

1.jpg

 

1. Filteri kamere - u bočnom panelu nalaze se filteri za sužavanje prikaza kamera u tablicu
2. Alati kamera - alatna traka koja sadrži alate za upravljanje podacima kamera
3. Kamera - ikona kamere je prečac koji otvara sliku kamere u realnom vremenu
4. Tablica kamera - tablični prikaz svih kamera dodanih u aplikaciju sa sljedećim informacijama:

 

STATUS - prikaz statusa kamere može biti:

 

- Na mreži
- Izvan mreže

 

NAZIV - prikaz naziva kamere
OPIS - prikaz opisa kamere
LOKACIJA - prikaz pripadajuće lokacije kamere
IP ADRESA - prikaz IP adrese kamere
MAC ADRESA - prikaz MAC adresa koja je jedinstvena za svaku kameru
- PORT - prikaz IP porta putem kojeg se vrši komunikacija
VIDEO SERVER - prikaz naziva video servera sa kojem je kamera pridružena
REZOLUCIJA (HD) - prikaz visoke razlučivosti slike kamere
FPS (HD) - prikaz broja sličica u sekundi za visoku razlučivost slike kamere
- REZOLUCIJA (SD) - prikaz standardne razlučivosti slike kamere
FPS (SD) - prikaz broja sličica u sekundi za standardnu razlučivost slike kamere
ZADNJE DOSTUPAN - prikaz datuma kada je kamera zadnjii putbila dostupna na mreži

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev