Kamere

Print Friendly and PDF

Kartica Kamere nalazi se u modulu Uređaji, te pruža tablični prikaz svih kamera dodanih u sustav.

Omogućava pregled, dodavanje, brisanje, podešavanje postavki, te pretraživanje kamere. Također, moguće je filtrirati prikaz kamera u tablici, a pomoću filtera koji se nalaze u bočnom panelu.

 

1.jpg

 

  1. Filteri kamere-  služe za sužavanje prikaza kamere u tablicu i nalaze se u bočnom panelu
  2. Alati kamera - traka koja sadrži alate za upravljanje podacima kamera
  3. Kamera - prečac koji otvara sliku kamere u realnom vremenu
  4. Tablica kamera - tablični prikaz svih kamera dodanih u aplikaciju sa sljedećim informacijama:

STATUS - prikaz statusa kamere koji može biti:

- Na mreži
- Izvan mreže

NAZIV - prikaz naziva kamere
OPIS - prikaz opisa kamere
LOKACIJA - prikaz pripadajuće lokacije kamere
IP ADRESA - prikaz IP adrese kamere
MAC ADRESA - prikaz MAC adrese koja je jedinstvena za svaku kameru
- PORT - prikaz IP port ulaza putem kojeg se vrši komunikacija
VIDEO SERVER - prikaz naziva video servera kojem je  pridružena kamera
REZOLUCIJA (HD) - prikaz visoke razlučivosti slike kamere
FPS (HD) - prikaz broja sličica u sekundi za visoku razlučivost slike kamere
- REZOLUCIJA (SD) - prikaz standardne razlučivosti slike kamere
FPS (SD) - prikaz broja sličica u sekundi za standardnu razlučivost slike kamere
ZADNJE DOSTUPAN - prikaz datuma kada je kamera posljednji puta bila dostupna na mreži    Application version:
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev