BUS uređaji

Print Friendly and PDF

BUS uređaji su oni periferni uređaji koji imaju integrirani BUS ulaz potreban za komunikaciju sa kontrolerom. Svi BUS uređaji prikazani su u kartici Periferije.

Točan broj BUS uređaja prikazan je u kartici Kontroleri u koloni #BUS.

 

1.jpg

 

  1. Pritiskom na broj koji se nalazi u stupcu #BUS dobiva se prikaz popisa BUS uređaja za željeni kontroler.

 

2.jpg

 

2. Lokacija - oznaka (C3) prikazuje lokaciju kojoj je BUS uređaj pridružen
3. Alati - alati za upravljanje BUS uređajem

Omogući - alat za omogućavanje BUS uređaja
Aktiviraj LED mod - alat za aktivaciju LED mod-a
Obriši - alat za brisanje uređaja

NAPOMENA: :  Za korištenje posljednja tri alata potrebno je prethodno označiti BUS uređaj u tablici.

Traži - alat za pretraživanje BUS uređaja prema zadanom pojmu

 

 

    Application version:
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev