Korištenje tablica

Print Friendly and PDF

Tablice prikazuju skup podataka za određeni modul. Sužavanje, pretraživanje, manipulacija podataka moguća je korištenjem alata, filtera i opcije pretraživanja. 

 

Kori_tenje_tablica.jpg

 

 1. Prikaz naslova redaka u tablici. Treba napomenuti da svaki modul ima drugačiji naziv redaka, a ovisno o prikazanim podacima.
 2. Označavanje željenog filtera nakon čega se sužava prikaz podataka u tablici.
 3. Alat Traži omogućava traženje podatka prema zadanom pojmu

1. Sužavanje  stupaca u tablici

Svaki stupac moguće je proširiti prema potrebama korisnika, a također je moguće ukloniti neželjeni stupac ili dodati novi stupac.

 

Kori_tenje_tablica2.jpg

 

1. Između dva stupca nalazi se okomita crta koja, dolaskom miša, mijenja boju u narančastu. Pritiskom na narančastu crtu i povlačenjem lijevo ili desno stupac se sužava ili proširuje, ovisno o smjeru pomicanja miša.

 

2. Dodavanje stupca u tablicu

Korisnik može dodati ili obrisati stupac prema vlastitim potrebama. Za izvršenje ove akcije na alatnoj traci odabranog modula odabrati alat Postavke tablice.

 

Kori_tenje_tablica44.jpg

 

 1. Označeni stupac vidljiv je u tablici na radnoj površini modula.
 2. Neoznačeni stupac nije vidljiv u tablici na radnoj površini modula.

3. Prikaz korisnika

Tablice sa popisom korisnika, sadrže abecedni prikaz slova za lakši pronalazak korisnika prema početnom slovu prezimena. 

 

Kori_tenje_tablica3.jpg

 

 1. Abecedni prikaz slova za filtriranje tablice korisnika prema prvom slovu prezimena. Na slici je odabrano slovo S.
 2. Tablicom su prikazani svi korisnici čije prezime počinje sa slovom S.

3.1 Filtriranje prema prvom slovu imena

Tablice koje prikazuju korisnika pristupa ili korisnika aplikacije sadrže na alatnoj traci alat Postavke tablice, a pritiskom kojeg se otvara novi prozor.

 

5.jpg

 

 1. Izvor podataka za abecedni prikaz filtera- u padajućem izborniku odabrati želi li se filtrirati prikaz korisnika prema prvom slovu Imena ili Prezimena
 2. Spremi - spremanje postavki. Postavke postaju aktualne tek nakon spremanja.

4. Izmjenična boja reda

Opcija izmjenična boja reda služi za lakši pregled tablice. Redovi u tablici su naizmjenično prikazani sivom odnosno bijelom bojom.

Da bi se uključila ova opcija potrebno je u glavnom izborniku odabrati modul Postavke aplikacije. Nakon odabranog modula u bočnom panelu odabrati Postavke

 

Kori_tenje_tablica5.jpg

 

1. Izmjenična boja reda - uključiti opciju pritiskom na prazan kvadrat. Opcija je uključena kada se pojavi kvačica unutar kvadrata.
2. Spremi - spremanje postavki. Odabrana opcija postaje aktivna tek nakon spremljenih postavki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Application version:
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev