Korištenje tablica

Print Friendly and PDF

Tablice prikazuju skup podataka za određeni modul. Sužavanje, pretraživanje, manipulacija podataka moguća je korištenjem alata, filtera i pretraživanja. 

 

Kori_tenje_tablica.jpg

 

1. Prikaz naslova redaka u tablici, svaki modul ima drugačiji naziv redaka ovisno o prikazanim podacima
2. Označavanje željenog filtera, nakon čega se sužava prikaz podataka u tablici
3. Alat traži omogućava traženje podatka prema zadanom pojmu

 

1. Sužavanje  stupaca u tablici

 

Svaki stupac moguće je proširiti prema potrebama korisnika, također je moguće ukloniti neželjeni stupac ili dodati novi stupac.

 

Kori_tenje_tablica2.jpg

 

1. Između dva stupca nalazi se okomita crta koja postaje narančasta dolaskom miša na nju. Pritiskom na narančastu crtu i povlačenjem lijevo ili desno stupac se sužava ili proširuje, ovisno o smjeru pomicanja miša.

 

2. Dodavanje stupca u tablicu

 

Korisnik može dodati ili obrisati stupac prema vlastitim potrebama. Na alatnoj traci odabranog modula odaberite alat Postavke tablice.

 

Kori_tenje_tablica44.jpg

 

1. Označeni stupac vidljiv je u tablici na radnoj površini modula
2. Neoznačeni stupac nije vidljiv u tablici na radnoj površini modula

 

3. Prikaz korisnika

 

Tablice sa popisom korisnika, sadrže abecedni prikaz slova za lakši pronalazak korisnika prema početnom slovu prezimena. 

 

Kori_tenje_tablica3.jpg

 

1. Abecedni prikaz slova za filtriranje tablice korisnika prema prvom slovu prezimena. Na slici je odabrano slovo S
2. U tablici su prikazani svi korisnici čije prezime počinje sa slovom S

 

3.1 Filtriranje prema prvom slovu imena

 

U tablicama koje prikazuju korisnika pristupa ili korisnika aplikacije na alatnoj traci odaberite alat Postavke tablice, nakon čega se otvara novi prozor

 

5.jpg

 

1. Izvor podataka za abecedni filtera - u padajućem izborniku odaberite prema da li želite filtrirati prikaz korisnika prema prvom slovu Imena ili Prezimena
2. Spremi - spremite postavke. Postavke postaju aktulane tek nakon spremanja

 

4. Izmjenična boja reda

 

Opcija izmjenična boja reda služi za lakši pregled tablice. Redovi u tablici su naizmjenično prikazani sivom odnosno bijelom bojom.

U glavnom izborniku odaberite modul Postavke aplikacije. Nakon odabranog modula u bočnom panelu odaberite Postavke

 

Kori_tenje_tablica5.jpg

 

1. Izmjenična boja reda - uključite opciju izmjenična boja reda pritiskom na prazan kvadrat. Opcija je uključena kada se pojavi kvačica unutar kvadrata
2. Spremi - spremite postavke. Opcija izmjenična boja reda postaje aktivna tek nakon spremljenih postavki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev