Korištenje filtera

Print Friendly and PDF

Bočni panel sadrži filtere koji služe za filtriranje odnosno sužavanje prikaza podataka u određenim modulima i grupirani su prema tipu filtera u grupe.
Moduli imaju različite grupe filtera, ovisno o vrsti elemenata i podataka koji se u modulu prikazuju, a zajednička grupa filtera svim modulima je grupa Lokacija.
Klikom na pojedini filter suziti će se prikaz informacija u radnoj površini na one podatke koji zadovoljavaju odabrani kriterij/filter. Filtere iz različitih grupa moguće je koristiti samostalno ili kombinirano. Također je moguće izabrati više filtera istodobno unutar iste ili u različitim grupama. Klik na pojedini filter aktivirati će taj filter (aktivnom filteru tekst je narančaste boje), dok će ponovni klik na selektirani filter deaktivirati korišteni filter (filter se ponovno prikazuje u bijeloj boji).
Grupe filtera otvaraju se i zatvaraju klikom na naziv grupe filtera Ukupan broj filtriranih podataka prikazan je u statusnoj traci.

Filteri se sastoje od sljedećih elemenata:

 

Kori_tenje_filter.jpg


1. GRUPE FILTERA - Svaki modul sadrži različite grupe filtera. Grupa LOKACIJA je standardni element za sve module. Na slici su vidljve sljedeće grupe filtera:

- LOKACIJA
- IME UREĐAJA
- TIP KONTROLERA
- TIP KARTICE
- STATUS


2. Uključivanje filtera - uključiti željeni filter unutar određene grupe. Uključeni filter obilježen je narančastom bojom. Filteri koji nisu uključeni bijele su boje. Za isključivanje filtera pritisnuti na filter koji se želi isključiti nakon čega će se filter promijeniti iz narančaste u bijelu boju.
3. Otvori sve - Dodatni alati Otvori sve za grupu Lokacija. Dolaskom miša na ime grupe filtera LOKACIJA, pojavljuje se ikona za dodatni alat Otvori sve koji otvara sve lokacije unutar grupe LOKACIJA.
4. Resetiraj filtere - brisanje svih uključenih filtera
5. Traži - unijeti te pojam za Pretraživanje filtera 

Za detalje manipulacije prikaza grupe filtera u bočnom panelu pogledajte članku Preuređivanje filtera.

NAPOMENA: Specifične grupe filtera opisane su u poglavljima svakog modula.    Application version:
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev