O aplikaciji

Print Friendly and PDF

Supracontrol Enterprise mobilna aplikacija služi za nadzor Supracontrol sustava u realnom vremenu.

Aplikacija omogućava praćenje kontrole pristupa i stanje operativnih uvjeta ICT opreme u komunikacijskim i poslužiteljskim ormarima.

Nadzor operativnih uvjeta omogućen je perifernim BUS senzorima temperature, vlage, dima i vode, dok je kontrola pristupa moguća putem električnih brava i magnetskih senzora vrata.

Također, željene lokacije moguće je nadzirati u realnom vremenu pomoću video kamera instaliranih na lokacijama.

Osim nadzora sustava u realnom vremenu, putem aplikacije moguće je pratiti i imati uvid u prijašnje zapise događaja, te pregledavati snimljene video zapise. Aplikacija će putem obavijesti, a ovisno o postavkama mobilnog uređaja, korisnika informirati o svim događajima zabilježenim u sustavu.

Komunikacijski i poslužiteljski ormari koji su opremljeni Supracontrol sustavom, pomoću aplikacije mogu biti otključani na siguran način budući da se za svako otključavanje generira jednokratni token, a cjelokupna komunikacija između aplikacije i servisa osigurana je TLS1.2 enkripcijom.

 

1. Preuzimanje i instalacija

Supracontrol mobilna aplikacija dostupna je za mobilne uređaje s iOS i Android operativnim sustavima pod nazivom Supracontrol Enterprise.

Aplikaciju je moguće preuzeti na Apple App Store-u za uređaje bazirane na iOS operativnom sustavu, te na Google Play Store-u za Android mobilne uređaje.

 

1.jpg

 

 1. Pretraživanje – potražiti aplikaciju pod nazivom Supracontrol Enterprise u tražilici Store-.a 
 2. Instaliraj - pokrenuti preuzimanje aplikacije pritiskom na tipku Instaliraj
 3. Nakon uspješnog preuzimanja i instalacije pokrenuti aplikaciju.
 4. Ovisno o postavkama mobilnog uređaja, prije inicijalnog prozora Supracontrol aplikacije, može se pojaviti obavijest operativnog sustava sa pitanjem želite li primati Supracontrol obavijesti na zaslon vašeg mobilnog uređaja. Odgovoriti potvrdno ili negativno, ovisno o želji. Primanje obavijesti može se omogućiti kasnije kroz postavke mobilnog uređaja.

 

2.jpg

 

 1. Adresa poslužitelja prije unosa korisničkog imena i lozinke potrebno je unijeti ispravnu adresu poslužitelja. Pritisnuti na ikonu u gornjem desnom kutu zaslona koja otvara novu stranicu pod nazivom Računi (engl. Accounts).

 

3.jpg

 

 1. DODAJ- pritisnuti tipku DODAJ (eng. Add New) kako bi omogućili polje za unos poslužitelja

 

4.jpg

 

7. Novi poslužitelj - unijeti IP adresu ili URL poslužitelja
8. Spremi - spremanje postavki. Novi poslužitelj dodan je tek nakon spremljenih postavki

5.jpg

 

 1. Korisničko ime- unijeti korisničko ime
 2. Lozinka - unijeti lozinku
 3. Spremi - prijava u aplikaciju

 

NAPOMENA:
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup Supracontrol Enterprise aplikaciji možete ju zatražiti u službi informatike.

 

 

 

  Application version:
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev